[Ont]Regel de Zorg nieuws, Lente 2023

Actueel

E-learning (Ont)regelaar in de zorg

Al meer dan 300 deelnemers gingen je voor!

Heb jij de e-learning al gedaan?
Wil jij in 60 minuten meer leren over hoe je start met ontregelen? Volg dan de compacte e-learning die nu kosteloos beschikbaar is voor iedereen die in de zorg werkt.

Om de e-learning te volgen, registreer je je eenvoudig via elearning.ordz.nl en start op een moment en waar jou dat het beste uitkomt.

De eerste reacties:

“Korte pagina's, heldere informatie, goede opbouw.”

“Hele leuke en speelse opzet!”

Eerst meer lezen? Dat kan op ordz.nl/opleiding


Ben jij al lid van het Actie leernetwerk?

Het Actie Leer Netwerk verzamelt inspirerende praktijkvoorbeelden en zorgt voor blijvend contact tussen ontregelaars. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten die het Actie Leer Netwerk in 2023 voor ontregelaars in de zorg organiseert? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op Ontregelen - Actie Leer Netwerk


Vilans factchecker, snel zelf terugvinden welke registraties nodig zijn en waarom

  • Werk jij in de wijkverpleging?
  • Wil je weten welke registratie verplicht is, waarom dat zo is én hoe je de regeldruk ervan kunt beperken?

Lees dan de factchecker van Vilans. Hierin kun je snel terugvinden welke registraties verplicht zijn en waarom.

Schriftelijke zorgovereenkomst onnodig
Zo lees je bijvoorbeeld dat een welkomstbrief met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden voldoende is. Een schriftelijke overeenkomst met handtekening van de cliënt is niet nodig. Mijzo doet het al! Hoe ze dat hebben aangepakt? Je leest er alles over op hun website.


NVZ Kennisnetgroep

  • Werk jij in een ziekenhuis?
  • Ben je geïnteresseerd in informatie over het verminderen van administratieve lasten en/of regeldruk?

Dan nodigen we je van harte uit om lid te worden van de NVZ Kennisnetgroep Ontregel de Zorg. Lid worden gaat eenvoudig op Ontregel de zorg | NVZ-Kennisnet. In deze groep wordt niet alleen kennis of ontregelen gedeeld maar ook best practices van ziekenhuizen die al mooie ontregelresultaten hebben geboekt.

ORDZ een korte terugblik op de afgelopen maanden

Bij ORDZ zetten we ons in om de administratieve lasten voor mensen in de zorg te verminderen. Hiervoor hebben we onder meer in maart een e-learning en training tot ontregelaar in de zorg gelanceerd. Ook opende 1 maart de tweede ronde van onze subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgverleners. En er gebeurde er meer om de regeldruk voor zorgverleners te verminderen. Bijvoorbeeld:

Uniformering hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars 
Minister Helder heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om hun hulpmiddelenreglementen te uniformeren. Hierin stellen de zorgverzekeraars voorwaarden aan de toegang tot hulpmiddelenzorg. Doordat zij dat elk op hun eigen manier, met eigen vorm, taal en inhoud doen, hebben zorgverleners telkens met verschillende procedures te maken, afhankelijk van waar een patiënt verzekerd is. Dat leidt tot frustratie en onnodige administratieve lasten. Gelukkig illustreert het rapport de mogelijkheden om de hulpmiddelenreglementen te uniformeren. De zorgverzekeraars zijn blij met de concrete mogelijkheden die het rapport schetst en wij blijven met ze in gesprek over de opvolging die ze hieraan geven. Zo werken we samen aan de in het IZA overeengekomen doelstelling van minder administratieve tijdsbesteding voor zorgverleners.

Lees het rapport en de begeleidende brief hier.

Wet zorg en dwang
Minister Helder wil de complexiteit van de Wzd terugdringen en de wet begrijpelijker en toegankelijker maken. Daarbij wordt onder andere het advies van 17 veldpartijen met een nieuw voorstel voor het stappenplan gebruikt. De centrale doelstelling van de wet, het bieden van rechtsbescherming voor cliënten, blijft voorop staan. Ze streeft naar wetgeving die meer gebaseerd is op principes dan dat op detailniveau alles wordt vastgelegd. De praktijk wordt nadrukkelijk betrokken bij het maken van het wetsvoorstel. Het streven is om in de eerste helft van 2024 een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wzd en Wvggz naar de Tweede Kamer te sturen.

Meer lezen?

Derde en laatste ronde Subsidie (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Wil jij een aanvraag doen voor de subsidie? Dat kan nog in november 2023.

Update over ronde 2
Ronde 2 (maart 2023) is nu gesloten. In totaal ontvingen we 205 aanvragen voor een totaalbedrag van € 15.973.743. Dat betekent dat we moeten loten. Heb jij een aanvraag in ronde 2 gedaan? Dan hoor je deze week meer over je aanvraag.

Meer lezen?
Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van DUS-I (Ont)regelprojecten zorgaanbieders | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Zorgbestuurders aan zet

Zorginstellingen die erin slagen om succesvol én duurzaam te ontregelen hebben in ieder geval één succesfactor gemeen; een zorgbestuurder die aan de slag wil met de aanpak van regeldruk. Én zorgmedewerkers ruimte en professioneel vertrouwen geeft om zelf te mogen en kunnen bepalen. Daarom hebben we in het vervolgprogramma van [Ont]Regel de Zorg zorgbestuurders een prominente rol gegeven. We moedigen ze aan om de handschoen op te pakken en aan de slag te gaan met ontregelen. Dat doen we door bijvoorbeeld inspirerende succesverhalen te delen. Of door het beschikbaar stellen van instrumenten-zoals een kosteloze training tot ontregelaar en een subsidieregeling voor ontregelprojecten. Ook zijn we bezig met het opzetten van een netwerk van zorgbestuurders die vanuit een ambassadeursrol hun kennis, ervaring en ontregelvoorbeelden met de buitenwereld willen delen.

Bovendien blijven wij in gesprek met zorgbestuurders om aan de slag te gaan met nieuwe inzichten, zodat we nog beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van deze doelgroep. Zo zijn we  onlangs met Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter Pantein, in gesprek gegaan over hoe zij omgaat met de uitdagingen binnen de zorg en wat dit betekent voor hun aanpak van regeldruk. 

Het gaat mij om het werkgeluk van de medewerker; als ik het werk voor hen prettiger kan maken of administratief minder belastend dan werkt dat heel motiverend.

Vanuit [Ont]regel de Zorg zoeken we altijd inspirerende ontregelvoorbeelden. Dus ben of ken jij zorgbestuurders die veel hebben bereikt met ontregelen of wil je meer weten? Laat het ons weten via aanpakregeldruk@minvws.nl

We gaan graag in gesprek!

203 Lente editie nieuwsbrief ORDZ bestuurders
Beeld: ©VWS

WMO indicatie voor onbepaalde tijd, Maastricht doet het

Onbepaalde tijd. Dát is de norm voor WMO indicaties in de gemee!nte Maastricht. Vanuit [Ont]Regel de Zorg waren we nieuwsgierig naar hun motivatie om dit te doen en hun ervaringen met deze werkwijze. Daarom gingen we hierover met ze in gesprek.

Indicaties voor onbepaalde tijd; de aanleiding.
De argumenten om binnen de WMO indicaties voor onbepaalde tijd af te geven waren voor de gemeente Maastricht duidelijk: continuïteit van de zorg waarborgen en administratieve lastenverlichting voor inwoners, uitvoerende medewerkers en (bijkomend voordeel) CAK. Cliënten worden door deze aanpak ook niet meer gedwongen om periodiek op tafel te leggen waar ze last van hebben, zo telkens geconfronteerd met hun ziektebeeld of aandoening en zitten ze niet meer met de onzekerheid of hun indicatie wordt verlengd. 

In 2019 merkten ze bij de gemeente Maastricht dat ze vastliepen in hun werkvoorraad. Een voorziening werd vaak verlengd om te voorkomen dat de zorgverlener de ondersteuning op een ongewenst moment zou stoppen vanwege de aflopende indicatie, terwijl enige tijd later dezelfde indicatie werd afgegeven maar nu een andere zorgverlener moest worden ingezet. Het verlengen van zorg voorkwam ook een heleboel administratieve rompslomp voor het CAK. De eigen bijdrage hoefde zo bijvoorbeeld niet stopgezet te worden, om vervolgens 6 weken later alsnog weer opgestart te worden met een mogelijke stapeling van facturen voor de eigen bijdrage als gevolg.

Maar liep de termijn voor het bieden van zorg wel gelijk met de zorgbehoefte van de client? Wat is er eigenlijk aan de hand? Welke hulpvraag ligt er hier onder en past deze (nog steeds) binnen het aanbod van de WMO? Over welke cliënt en zorgbehoefte hebben we het? Is het wel nodig om deze nu opnieuw te zien, of zou je juist graag vaker een vinger aan de pols houden voor wat betreft de voortgang? Vaak was geen tijd om hier goed naar te kijken.

Minder administratie voor meerdere partijen
Dat nu sinds 2019 indicaties voor onbetaalde tijd worden afgegeven betekent echter niet dat deze indicaties oneindig zijn. Door tijdens het periodiek onderzoek in gesprek te gaan met de client en goed te blijven kijken naar de individuele zorgbehoefte, krijg je een goed beeld van wat de client écht nodig heeft. Nu er minder administratieve druk door het aflopen van de indicatie is, is er meer tijd om deze gesprekken te voeren en zo ontstaat ook ruimte voor maatwerk. Bovendien ervaren de zorgconsulenten veel meer autonomie. Ze hebben nu meer een regisseursfunctie omdat ze het gesprek met een client kunnen aangaan over welke ondersteuning het beste past in plaats van een administratieve handeling uit te voeren door zo snel mogelijk de einddata in een systeem aan te passen

Niet alleen de consulenten hebben met deze aanpak minder administratieve last. Dat geldt ook voor het CAK, de zorgaanbieder en voor de cliënten. En voor de cliënten is het prettig dat de onzekerheid en stress over het periodiek verlengen van een indicatie nu weg is.

Heb vertrouwen in elkaar
Concreet onderzoek hebben ze er bij de gemeente Maastricht nog niet naar gedaan maar ze hebben niet de indruk dat er veel burgers zijn die onnodig gebruik maken van voorzieningen binnen de WMO. Ze geven ons dan ook mee dat het belangrijk is om weer een beetje vertrouwen durven te hebben in elkaar. 

Of zij andere gemeenten zouden adviseren om te starten met deze aanpak? Zeker weten! “Omdat we ervan overtuigd zijn dat het de continuïteit van zorg ten goede komt en dat het een heleboel onnodige administratieve last voorkomt. Het geeft ruimte om juist (extra) aandacht te geven aan die inwoners die dat nodig hebben. En mensen waarvan je verwacht dat er niet zoveel verandert in hun ondersteuningsbehoefte hebben minder zorg over het aflopen van een indicatie en een wijziging van de mensen die hen ondersteunen. En mocht er eerder dan gepland wel behoefte zijn om iets aan te passen, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen. Zo spannend is het in de praktijk niet om te werken met indicaties voor onbepaalde tijd!”

Nieuwsgierig?
Werk je bij een gemeente en ben je nieuwsgierig naar deze aanpak? Laat het ons weten, we vertellen je er graag meer over en brengen je graag in contact met de gemeente Maastricht.

Nog niet helemaal overtuigd? Onder meer de gemeente Rotterdam en Stichtse Vecht zijn ook overgestapt. 

Gemeente Maastricht
Beeld: ©VWS

De duurzaam succesvolle ontregelaanpak van het Reinier de Graaf ziekenhuis

Recent brachten onze collega's een werkbezoek aan het Reinier de Graaf Gasthuis. Zij zijn erg actief op het gebied van ontregelen. Sterker nog: voor hen is ontregelen vanzelfsprekend! Tijdens ons bezoek merkten we dat duidelijk door de talloze succesvolle ontregelresultaten waar ze ons vol trots over vertelden en de manier waarop zij continue kritisch kijken naar hun eigen werkprocessen. Het Reinier de Gaaf leidt intern zelf 'ontregelaars' op. Zij zijn naast hun reguliere functie actief bezig om de administratieve taken voor zorgprofessionals te verminderen. Daarnaast is er een actief begeleidingsteam dat deze Ontregelaars op allerlei manieren ondersteunt bij en tijdens ontregelprojecten.

Wat maakt de Ontregelaanpak van Reinier de Graaf zo succesvol:

1. Het fundament moet goed zijn. Zorg dat alle lagen in de organisatie goed betrokken zijn: van bestuur tot en met de werkvloer.

2. Realiseer je dat je op veel regels en administratie zélf invloed hebt en hier dus iets aan kunt doen.

3. Bedenk bij een administratieve last: waarom doen we dit? Waar staat dat we dit moeten doen?

4. Start je met ontregelen? Begin klein en draai het vliegwiel aan door succeservaringen.

5. 'Sluit de linies'. Naast regels aanpassen of schrappen is het ook belangrijk dat aan de andere kant niet juist weer nieuwe regels of administratie bijkomt.

Ook starten met ontregelen?
Wil jij ook beginnen met ontregelen? Start dan met het volgen van de digitale cursus (e-learning) “Ontregelaar in de Zorg”.  Deze volg je binnen 60 minuten gemakkelijk online op een moment dat voor jou goed uitkomt.

Werkbezoek Reinier de Graaf
Beeld: ©VWS

Dag van het werkplezier in de zorg

Op 31 januari j.l. waren Janina en Wout [Ont]Regel de Zorg op ‘De dag van het Werkplezier’, georganiseerd door FWG Professional People. Een dag waarop het werkplezier van zorgprofessionals in de spotlights wordt gezet en om met o.a. verpleegkundigen, kwaliteitsmedewerkers, verzorgenden, HR-medewerkers en bestuurders in gesprek te gaan over manieren om werkplezier te vergroten. Onder meer door regeldruk aan te pakken. Vanuit [Ont]Regel de Zorg hebben we verteld hoe we organisaties hierbij kunnen helpen.

Het leukste van de dag? 

‘Juist de verschillende gesprekken die je hebt’, zegt Janina. ‘Sommige mensen waren nog niet bekend met [Ont]Regel de Zorg. Hen kon ik meer vertellen en uitleggen wat we vanuit dit programma doen om regeldruk aan te pakken. Anderen kwamen juist met een heel specifieke vraag. En afhankelijk van de zorgsector lopen de knelpunten uiteen.’
Kortom; een inspirerende dag met een belangrijk doel voor ogen:

Meer werkplezier door minder papier!

Dag van het werkplezier in de zorg
Beeld: ©VWS

Agenda & Verder

  • 20 april 2023 Vilans workshop overstap 5-minutenregistratie naar z=p=r,t. Aanmelden via de website van Vilans
  • 1 november 2023 derde ronde subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders open

Verder

  • Volg jij ons al op Linkedin?
  • Is deze nieuwsbrief ook interessant voor jouw netwerk? Inschrijven gaat eenvoudig via onze website