(Ont)Regel de Zorg nieuws zomer 2023

Actueel

Minder administratie, meer tijd voor patiëntenzorg
Wil je in 60 minuten leren hoe je dat voor elkaar krijgt? Schrijf je dan in voor de kosteloze e-learning ‘Ontregelaar in de Zorg’. In een klein uurtje leer je waar en wanneer het jou het beste uitkomt waar regeldruk vandaan komt en wat je hieraan kunt doen 

Als verpleegkundige, verpleegkundige specialist en verzorgende kun je na het afronden van de e-learning 'Ontregelaar in de zorg' maar liefst 9 accreditatiepunten aanvragen.

Heb jij ‘m al gevolgd? Nodig dan je collega's hiervoor uit! Wellicht is dit de start van een mooie ontregelclub binnen jouw organisatie!

Meer informatie en inschrijven vind je op ordz.nl/opleiding

Ben jij al lid van het Actie Leer Netwerk?
Het Actie Leer Netwerk deelt kennis van ontregelaars buiten je eigen organisatie. Je wordt gratis lid door je aan te melden op Ontregelen - Actie Leer Netwerk. Op dit moment is het netwerk aan het opstarten, in de loop van 2023 zullen onder meer de eerste netwerkactiviteiten plaatsvinden waar jij als lid kosteloos aan kunt deelnemen. Een mooie manier om ontregelkennis te delen en ervaringen uit te wisselen met andere ontregelaars. 

Ronde 3 subsidieregeling (Ont)Regelprojecten zorgaanbieders
Heb jij een goed ontregelidee en zoek je hiervoor financiering? Wellicht kan onze subsidieregeling (Ont)Regelprojecten zorgaanbieder helpen. In november is de derde en laatste ronde geopend.

Je komt in aanmerking voor subsidie als je zorg levert vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Je kunt deze subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het schrappen, veranderen, vereenvoudigen of verduidelijken van administratieve processen binnen je eigen organisatie. 

Een korte terugblik

 • Voortgangsbrief naar Tweede Kamer

Begin juli stuurde minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder de eerste voortgangsbrief van het programma (Ont)Regel de Zorg aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin informeerde ze de Tweede Kamer over de voortgang van het programma:

“In het afgelopen jaar heb ik met het programma [Ont]Regel de Zorg 2022 – 2025 een koerswending ingezet waar het gaat om de aanpak van regeldruk. Om hierin duurzaam resultaten te boeken, is een gezamenlijke aanpak op alle niveaus nodig en de vier programmalijnen geven daar invulling aan. Tegelijkertijd heb ik hierover onder andere in het IZA met betrokken zorgpartijen afspraken gemaakt en stevige ambities neergelegd. In de context van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is dat ook hard nodig. Het eerste jaar van het nieuwe programma heeft nog gedeeltelijk in het teken gestaan van het laten uitvoeren van een aantal onderzoeken naar mogelijkheden voor nieuwe maatregelen en het ontwikkelen en neerzetten van een instrumentarium voor ondersteuning van zorgaanbieders die zelf aan de slag willen met de aanpak van regeldruk. Dat is nu gereed en in werking gezet en daarmee komt het programma in een nieuwe fase met meer nadruk op uitvoering van maatregelen, realisatie van (lokale) projecten en oogsten van de opbrengsten daarvan. Ik zie daar nu al tal van inspirerende voorbeelden van en de komende periode zullen dat er alleen maar meer worden. Tegelijkertijd gaat het mij nog niet snel en nog niet ver genoeg. De monitoringsinformatie laat zien dat we tot nu toe op kleine schaal substantiële impact maken, bijvoorbeeld als gevolg van succesvolle lokale ontregelprojecten. Maar op grote schaal is de impact nog onvoldoende. Om de maatschappelijke opgave die er ligt het hoofd te kunnen bieden, is nodig dat we een spade dieper gaan, en als het ware uitstijgend boven alle lopende projecten en initiatieven reiken naar een hoger niveau in de aanpak. De komende periode wil ik, onder andere met behulp van het eerdergenoemde vervolgadvies van de RVS, op zoek naar radicalere maatregelen die sneller, meer en op grotere schaal impact maken in de dagelijkse praktijk van zorgverleners.”
 

 • Uniformering hulpmiddelenreglementen zorgverzekeraars

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat minister Conny Helder een onderzoeksrapport over de mogelijkheden voor zorgverzekeraars om hun hulpmiddelenreglementen te uniformeren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De verschillen tussen die reglementen – in vorm, taal en inhoud – veroorzaken onnodige administratieve lasten bij zorgverleners die hulpmiddelen voorschrijven. Bijvoorbeeld omdat ze bij elke patiënt, afhankelijk van waar hij of zij verzekerd is, moeten nagaan wat de juiste procedure is. De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over het onderzoeksrapport en het vervolgtraject. De minister heeft deze vragen beantwoord. In haar beantwoording gaat zij onder meer in op het tijdpad van de uniformering, haar rol in het proces en de betrokkenheid van partijen zoals leveranciers van hulpmiddelen en vertegenwoordigers van gebruikers, de effecten van uniformering en het verband met hulpmiddelen in andere domeinen zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 

 • "Een interactieve training, waarbij opgedane kennis direct toepasbaar is in de praktijk"

We spraken Annette Siksma, St Jansdal ziekenhuis over de 'Ontregelaar in de Zorg' training die zij volgde. Ze was al langer van plan om te starten met ontregelen en door de training kwam het er ook echt van. Door de e-learning en training kreeg ze tips en tools om gestructureerd een regel aan te pakken. "

Zo kwamen bijvoorbeeld alle stappen van (ont)regelen aan bod. En óók hoe belangrijk het is om 'de kraan dicht te houden' als het gaat om (onnodige) regels die we met elkaar willen opstellen. Ik ben mij bewuster geworden van dat wat we willen regelen, draagt dat bij aan goede zorg en levert het ook het gewenste effect op?"

Annette roept dan ook collega zorgverleners op: "schrijf je in voor deze praktische training! De tijd die je kwijt bent aan deze training, levert je vele malen meer snelheid op in het (ont) regelen van de zorg. Wij hebben de eerste successen geboekt!"

De training zit voor 2023 helaas nagenoeg vol. Voor 2024 plannen we nieuwe data. Wil je niet wachten? Volg dan alvast de (60 minuten durende) e-learning! 

Verwijsafspraken, goed nieuws voor huisartsen en medisch specialisten

(Ont)Regel de Zorg ontvangt veel signalen van huisartsen en medisch specialisten die regeldruk ervaren bij het schrijven van verwijzingen voor medische specialistische zorg.

Dus daar hebben we werk van gemaakt!

Samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en verschillende relatiebeheerders van eerste- en tweedelijns zorg hebben we de bestaande verwijsafspraken tegen het licht gehouden en werken we samen aan een landelijk overzicht waarin de verwijsafspraken helder beschreven zijn.

Uitgangspunt is dat door duidelijkheid te scheppen onnodige verwijzingen en onnodige discussies  worden voorkomen. Het document met de landelijke verwijsafspraken is in de afrondende fase, wanneer dit af is vind je deze op www.ordz.nl, Linkedin en www.verwijsafspraken.nl. Houd onze kanalen in de gaten voor meer updates!

Ook aan de slag met het digitaal aftekenen van medicijnen? Vijf tips van Rosengaerde

Sinds deze zomer werkt Rosengaerde extramuraal met Medimo, een systeem om medicijnen voor te schrijven en te registeren. Het woonzorgcentrum in de gemeente Dalfsen maakte deze overstap met behulp van de ORDZ-subsidie. Bij cliënten in de thuiszorg en aanleunwoningen kunnen medewerkers nu digitaal medicijnen aftekenen. Voor wie ook de overstap wil maken van papieren aftekenlijsten naar een digitaal systeem, deelt Rosengaerde graag vijf tips.

Tips voor de implementatie van digitaal aftekenen van medicijnen:

 1. Blijf tijdens het hele proces voortdurend controleren. Dan vind je elke keer wel weer iets wat verbeterd kan worden.
 2. Denk niet dat je de nieuwe werkwijze binnen een maand op de werkvloer hebt. Geef jezelf de tijd om het goed te doen.
 3. Onderschat niet hoe belangrijk applicatiebeheer is. Het gaat niet alleen om de implementatie van je nieuwe systeem, maar om een samenspel tussen de verschillende applicaties die je gebruikt.
 4. Zorg voor draagvlak bij medewerkers. Dat doe je door collega’s bij het proces te betrekken, kwaliteit centraal te stellen en te zorgen voor een goede start.
 5. Wees vanaf het begin alert op het belang van borging en nazorg.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit (Ont)Regelproject? Neem dan contact op met Rosengaerde via info@rosengaerde.nl.

Beeld: ©Rosnegaerde

Een catalogus vol ontregelvoorbeelden

Ben jij benieuwd welke ontregelinitiatieven er zijn (genomen) bij diverse zorginstellingen? Omdat je bijvoorbeeld nieuwsgierig bent naar wat andere zorginstellingen zoal ontregelen? Of wat dat heeft opgeleverd? Kijk dan in de Ontregelcatalogus. Hier vind je allerlei ontregelprojecten binnen diverse instellingen in Nederland. Heb je een vraag over een specifiek project? Vaak is het mogelijk om direct contact op te nemen met een contactpersoon van de betreffende zorginstelling. Zo hoor je uit eerste hand over ervaringen kun je je vragen direct stellen.

Je vindt de catalogus op onze website Deze wordt periodiek aangevuld. Heb jij een project dat daarin niet mag ontbreken? Laat het ons weten via ordz.nl/contact 

Experiment Vernieuwend Verantwoorden

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben de handen ineen geslagen om de verantwoording van zorg te vereenvoudigen en aan te laten sluiten bij de praktijk. Verantwoorden is namelijk laten zien wat je doet, hoe je leert en daarover de dialoog voert. Dat vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen. Een manier die de zorg ontregelt, zodat mensen weer kunnen werken vanuit de bedoeling.

Sinds 2019 werken vijf zorginstellingen in de gehandicaptenzorg – Abrona, Esdégé-Reigersdaal, Estinea, Ipse de Bruggen en de JP van den Bent stichting – samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), zorgkantoren en Zorginstituut Nederland in het experiment Vernieuwend verantwoorden. Met elkaar willen zij de verantwoording ‘ontregelen’, werken vanuit professionele ruimte en vertrouwen in plaats vanuit regels, richtlijnen en protocollen.

Nieuwsgierig geworden?

Lees het hele artikel op www.ordz.nl

Bel of mail voor meer informatie over het experiment Vernieuwend verantwoorden contact met Marijke Ploegman van KPMG (of met één van de deelnemende zorginstellingen via Marijke Ploegman) op 06-46748697 of per e-mail ploegman.marijke@kpmg.nl

Hoe zit het?

 • Wist jij dat op ordz.nl per sector is uitgelegd met welke administratie je vandaag kunt stoppen? Onder <sector>/ontregeld vind je per sector wat niet meer nodig is. Bijvoorbeeld dat per januari 2023 alle verzekeraars een directe verwijzing van een audicien naar een kno-arts accepteren. 
 • Op verwijsafspraken.nl vind je als zorgverlener en patiënt antwoord op de raag in welke situaties de huisarts betrokken moet worden en wanneer niet. Handig als je daarover twijfelt.
 • Werk jij als wijkverpleegkundige en wil jij weten welke registratie verplicht is? De factchecker van Vilans geeft hierop antwoord. Je vindt hem op Vilans.nl  (De komende periode wordt deze ge-update)
 • In de Beter Laten lijst vind je aanbevelingen voor verpleegkundige handelingen die niet werken of zelfs schade veroorzaken. Met deze handelingen kun je dus beter direct stoppen. 

Blijf kritisch op wat je doet!

Blijf kritisch op wat je doet!
Meer tijd voor de patiënt. Dat is het doel van de afschafprijs die verpleegkundigen sinds 2023 in het UMC Groningen (UMCG) kunnen winnen. En Anouk van den Broecke, MDL verpleegkundige  heeft hem gewonnen!

Ze diende een idee in om niet meer om de vier dagen infuuslijnen bij een patiënt te vervangen, maar om de zeven dagen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het kan. Dat levert niet alleen tijd op voor de verpleegkundige, het bespaart geld, is duurzamer en zorgt voor administratief voordeel. Minder vaak vervangen is immers ook minder vaak registreren!

Vanuit (Ont)Regel de Zorg waren we nieuwsgierig naar de gedachten achter de Afschrijfprijs en wat dit voor verpleegkundigen betekent. Daarom gingen we daarover met Anouk in gesprek.

Zeggenschap
Ze vertelt dat de Afschafprijs in het leven is geroepen door de Raad van Bestuur en in samenspraak en samenwerking is uitgerold door de Verpleegkundige Raad. Binnen het UMCG is zeggenschap van verpleegkundigen een belangrijk thema. Zij worden bijvoorbeeld steeds vaker betrokken bij het maken en realiseren van beleid. De Afschafprijs moet helpen om verpleegkundigen nog meer in de lead zetten. Dat dit werkt, blijkt al uit het feit dat Anouk het winnende idee zonder deze prijs nooit had geopperd!

“Verpleegkundigen zien zichzelf nog vaak als ‘maar verpleegkundige’, zijn trots op hun vak maar voelen zich aan de andere kant timide en durven daardoor niet snel zelf initiatief voor een verandering te nemen. Zo’n prijs maakt dat voor verpleegkundigen gemakkelijker.

Opstap naar kritisch denken
Het UMCG ontving dan ook maar liefst 27 inzendingen voor de Afschafprijs. Al deze ideeën liggen nu bij de Raad van Bestuur en er wordt bekeken welke van de ideeën ook gerealiseerd kunnen worden. Het idee van Anouk wordt op korte termijn daadwerkelijk uitgerold met ondersteuning van een projectleider.

“De Afschafprijs is een mooie opstap naar kritisch denken in je werk. Denk na welke verpleegtechnische handelingen of administratie(ve) lasten niet nodig zijn. Ik zou mijn collega’s in alle ziekenhuizen dan ook willen meegeven: blijf kritisch op wat je doet en doe niet klakkeloos wat er van je verwacht wordt.”

Iets wat wij vanuit (Ont)Regel de Zorg van harte steunen!

Inspiratie nodig?
Wil je geïnspireerd worden op (andere) ontregelprojecten binnen ziekenhuizen? Word dan lid van de Kennisnet groep / (Ont)Regel de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ook op onze website ordz.nl vind je voorbeelden van ontregelprojecten binnen ziekenhuizen. Door het volgen van de kosteloze e-learning ‘Ontregelaar in de Zorg’ leer je in 60 minuten hoe je een start kunt maken met het realiseren van meer tijd voor directe patiëntenzorg. Op www.ordz/opleiding vind je hierover meer informatie.

Beeld: ©UMCG

Agenda

 • 11 september Vilans workshop Afschaffen 5 minuten registratie. Aanmelden via Vilans
 • 19 september live Ontregelspreekuur tijdens GHZ festival, Den Haag. Meer informatie en aanmelden via Hart voor Zorg 
 • 21 september live Ontregelspreekuur tijdens V&V festival, Den Haag. Meer informatie en aanmelden via Hart voor Zorg
 • 1 november ronde 3 opent van subsidieregeling (Ont)Regelprojecten zorgaanbieders
 • 21 november live Ontregelspreekuur tijdens V&V festival, Zwolle. Meer informatie en aanmelden via Hart voor Zorg
 • 23 november live Ontregelspreekuur tijdens GHZ festival, Zwolle. Meer informatie en aanmelden via Hart voor Zorg