Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg

Vanuit de afspraken die gemaakt zijn in de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018 t/m 2021 is op initiatief van de Taskforce forensische zorg het experiment ‘eenvoudiger registreren indirecte tijd’ in de forensische zorg opgestart. In de eindrapportage worden de opgehaalde resultaten per deelnemende instelling getoond en vergeleken. De eindrapportage wordt afgesloten met een advies voor de implementatie van het ZPM.