Geen inhoudelijk aanvullende eisen zorgverzekeraars bij verwijsbrief

De inhoudelijke aanvullende eisen die zorgverzekeraars stellen aan een verwijsbrief zijn geschrapt. Dit betekent dat dat zorgverzekeraars geen aanvullende eisen aan verwijsbrieven stellen. Zij conformeren zich aan de landelijke eisen die op last van de huisartsenverenigingen zijn ingesteld. Daarnaast hebben zorgverzekeraars zich ingespannen om regels rondom verwijzing eenduidiger en minder administratief belastend in te regelen.