Geen specificering type behandelcontact bij urenregistratie

Per 1 januari 2020 is de lijst van codes waar zorgmedewerkers uit moeten kiezen om hun tijd te verantwoorden teruggebracht van 183 naar 22. De kans op een registratiefout wordt hiermee kleiner en zorgverzekeraars zijn erbij gebaat dat op eenduidige wijze geregistreerd wordt

Verwerking nieuwe verkorte activiteitenlijst in de NZa regelgeving

De NZa heeft de huidige activiteitenlijst opgenomen als bijlage in de Nadere regel gespecialiseerde ggz. Op grond van de NZa-regels moet een aanbieder ook deze lijst met activiteiten gebruiken door de geleverde tijd te registreren op de best passende activiteit uit deze lijst. De verkorte activiteitenlijst, zoals vastgesteld door de leden van het Bestuurlijk Overleg Administratieve Lasten ggz, wordt door de NZa naast de bestaande lijst in de regelgeving opgenomen. Een aanbieder heeft dan de keuze om voor de tijdregistratie of de korte lijst te gaan hanteren of de uitgebreide, bestaande, lijst te blijven gebruiken.

Invoering verkorte activiteitenlijst

Omdat de verkorte activiteitenlijst niet in plaats van de bestaande lijst komt maar als optie is het daarnaast voor de NZa mogelijk de verkorte lijst nog in de nadere regel voor 2020 op te nemen. Als een aanbieder dan in 2020 nog wil overstappen op de verkorte lijst, en daar ICT-technisch klaar voor is, is dat daarmee mogelijk.