Niet langer dwangtoepassingen in Argus én EPD registreren

We schrappen de verplichting om dwangtoepassingen zowel in Argus als in het EPD te registreren. Dit betekent dat voor de verplichte registratie van dwangtoepassingen het uitgangspunt geldt dat dit niet verder gaat dan noodzakelijk is om aan de wet Wvggz en de ministeriële regeling Wvggz te voldoen. Dit maakt dat een dubbele registratie in verschillende/ meerdere systemen (Argus en EPD) niet meer nodig is.

Het staat ggz instellingen/ zorgaanbieders vrij om meer te registeren ten behoeve van de eigen dossiervorming of sturingsinformatie.

dNggz stelt informatie beschikbaar over de vastlegging van verplichte zorg en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. Het informatieboekje ‘Registratie van vormen van toegepaste verplichte zorg’ biedt de GGZ instellingen/zorgaanbieders handvatten en een snelkaart ter ondersteuning van de registratiewijze.