Handtekening patiënt alleen onder behandelplan wanneer van toepassing

Het toepassen van een handtekening van de patiënt onder het behandelplan vindt enkel plaats als de situatie daartoe van toepassing is. Een vorm van ‘informed consent’ (overeenstemming over het behandelplan) blijft van toepassing conform de WGBo.

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat de hulpverlener verplicht is om de cliënt om toestemming te vragen. Bijvoorbeeld voor het starten van de behandeling, voor alle verrichtingen die nodig zijn om de behandeling goed uit te voeren en soms voor de verwerking van persoonsgegevens. In de wet staat niet dat deze toestemming schriftelijk moet worden vastgelegd. Uit het medisch dossier moet wel blijken dat het behandelplan in samenspraak met de cliënt is gemaakt en hij of zij hierin heeft toegestemd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van het behandelplan. In het dossier moet duidelijk worden vastgelegd welke wijzigingen over de aard en/of doelen van de zorg wanneer plaatsvinden, of en hoe dit met de cliënt besproken is en of hij of zij daar al dan niet in heeft toegestemd. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een ‘online vinkje’, op het moment dat samen met de cliënt het plan is besproken.