Verkenning één kwaliteitsaanvraag

Het Zorginstituut Nederland heeft conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord ggz doorzettingsmacht ingezet op een deel van het model-Kwaliteitsstatuut ggz (het Kwaliteitsstatuut). De inhoudelijke en procesmatige verantwoordelijkheid voor dit traject en het komen tot een uitkomst liggen nu bij het Zorginstituut. Uiteraard hebben zij daarbij ook oog voor het feit dat de administratieve lasten zo laag mogelijk dienen te blijven.