Met gepast gebruik is een nieuwe manier van verantwoorden binnen de ggz ontstaan

Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met een nieuwe manier van verantwoorden, die de administratieve lasten van professionals substantieel vermindert. Daarover heeft de taskforce gepast gebruik in de ggz een advies uitgebracht. Het advies gaat specifiek om gepast gebruik en geeft helder aan hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over de effectiviteit en medische noodzaak van de geleverde zorg.

In de huidige praktijk wordt onnodig veel geregistreerd, soms door onduidelijkheid over de eisen, maar ook vaak uit angst om het onjuist te doen. In het rapport van de taskforce is precies omschreven wat zorgverleners moeten registreren en hoe instellingen zich kunnen verantwoorden over gepast gebruik aan zorgverzekeraars. De nieuwe registratie-eisen beperken zich tot wat noodzakelijk is voor het leveren van goede zorg aan de patiënt, terwijl over- en onderbehandeling effectief wordt voorkomen.