Minder administratieve lasten bij kwaliteitsvisitatie voor herregistratie

De mogelijkheden voor het beperken van administratieve lasten voor psychiaters- om bij kwaliteitsvisitatie- tot herregistratie te komen, is geïnventariseerd en uitgewerkt in een plan van aanpak.