Gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen stroomlijnen

Met de ontwikkeling van de informatiestandaard e-overdracht is in 2018 bereikt dat alle betrokken partijen van het Informatieberaad de Informatiestandaard e-overdracht als leidraad hebben aangemerkt, en deze hebben geprioriteerd voor implementatie en landelijke uitrol. Dit is een belangrijke stap voor het gestroomlijnd krijgen van de gegevensuitwisseling bij ICT-toepassingen, omdat partijen hiermee laten zien waarde te hechten aan een lastenluwe, efficiëntere, snellere en foutloze informatieoverdracht tussen zorgprofessionals onderling.

Gedurende de periode januari 2019 tot medio 2020 is in regionale proeftuinen geëxperimenteerd met de e-overdracht. De opbrengsten en inzichten hiervan zijn meegenomen om in de toekomst elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken en te gebruiken voor de landelijke uitrol. Ter ondersteuning van de implementatie van de Informatiestandaard e-overdracht heeft V&VN een ambassadeurstraining opgezet. Daarnaast zijn verschillende netwerken opgezet, zoals CNIO, VAR en V&VN afdelingen t.b.v. educatie, informatie en implementatie van e-overdracht.

Het programma Inzicht (pagina 6) toont hoe elektronische informatie-uitwisseling in de praktijk wordt bevorderd en uitpakt.

Beeld: ©venvn