Effectiviteits- en patiëntervaringsindicatoren decimeren

Patiënten en zorgprofessionals hebben samen in de kwaliteitsstandaard- van de geestelijke gezondheidzorg- beschreven wat goede zorg is. Dit is in een werkgroep met afvaardiging van o.a. zorgmedewerkers, patiënten en naasten tot stand gekomen, en heeft geleid tot een gedegen basis voor gezamenlijke besluitvorming tot optimale zorg. Tevens heeft dit geleid tot een vermindering van effectiviteit- en patiëntervaringsindicatoren.