Schrappen stapeling van keurmerken

Uit onderzoek door dNggz onder haar leden in 2019 is gebleken dat er voor instellingen niet veel keurmerken zijn. Het eventueel afschaffen van keurmerken is voor ggz-instellingen dan ook niet aan de orde.

De vrijgevestigden gaven aan het hebben van keurmerken wel een probleem te vinden. Uit gesprekken met de LVVP bleek dat het om één keurmerk ging, namelijk het Keurmerk Basis ggz (KiBG). Een zorgaanbieder is niet verplicht om deel te nemen aan het KiBG. Het KiBG is voor zorgverzekeraars een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis ggz en daarmee veelal onderdeel van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Vanuit de KiBG is inmiddels nader omschreven wat de eisen zijn waaraan je moet voldoen om hun keurmerk te krijgen. De LVVP heeft ook aanpassingen gemaakt, waardoor  nu minder overlap is met de KiBG. 

De LVVP heeft aangegeven zich meer te gaan richten op het belang van de kwaliteitsborging door de beroepsgroep zelf. Hierdoor ontstaat  een wezenlijk verschil tussen de eisen van KiBG en de inhoud van de visitatie.