Zo min mogelijk onnodige administratieve lasten bij de indicatoren Benchmark-ROM

In het Bestuurlijk Akkoord ggz (2019-2022) is afgesproken dat Akwa GGZ de standaarden maakt en daarbij per standaard de kwaliteitsindicatoren maakt.

Deze kwaliteitsindicatoren zijn het nieuwe ROM. De indicatoren kunnen worden bijgehouden in het  ‘ggz dataportaal’.