Meerjarige contracten bevorderen

Daar waar wenselijk geacht gaan zorgverzekeraars meerjarige contracten aan. Dit vanuit het oogpunt het verminderen van administratieve lasten, maar ook met het oog op zaken als meerjarige investeringen.