Blog 2 - Omdenken: herdefinieer het probleem

Stel, u moet kiezen: volgt u dan liever alle regels strikt op OF werkt u liever creatief binnen de huidige kaders? Makkelijke keuze zou u denken, toch?

In samenwerking met 15 deelnemende zorgaanbieders en de ‘Reframing Studio’ die gespecialiseerd is in organisaties laten ‘omdenken’ hebben we de oorzaken van regeldruk vertaald naar spanningsvelden. Spanningsvelden waar zorgprofessionals dagelijks mee dealen. Deze spanningsvelden verklaren het gedrag van de zorgverleners. Maar ze bieden ook aanknopingspunten om bepaald gedrag te stimuleren of juist te ontmoedigen. Vandaar deze blog over spanningen, prikkels en omdenken. (Om)denkt u mee?

Op deze manier kunnen zorgprofessionals ‘buiten de lijntjes kleuren als dat nodig is, zodat cliënten de ondersteuning krijgen die bij hen past’.

Spanningsveld

Voor mij was de keuze voor dit spanningsveld niet moeilijk. Ik zou kiezen voor creatief werken, natuurlijk! En niet voor het strikt opvolgen van alle regels. Dat doet veel meer recht aan professioneel werken. Of zoals deelnemers van ons Ontregel-lab het verwoorden: ‘creatief werken geeft meer ruimte voor ideeën van medewerkers en meer betrokkenheid.’ Op deze manier kunnen zorgprofessionals ‘buiten de lijntjes kleuren als dat nodig is, zodat cliënten de ondersteuning krijgen die bij hen past’.

Helaas is de keuze voor creatief werken voor zorgprofessionals niet zo makkelijk als gedacht.

Door de spanningsvelden te ontleden bleek dat er verschillende prikkels zijn die zorgprofessionals ervan weerhouden creatief te werken.

Prikkels

Door de spanningsvelden te ontleden bleek dat er verschillende prikkels zijn die zorgprofessionals ervan weerhouden creatief te werken.

Zo is het vastleggen van informatie voor financiers soms aan strenge eisen onderhevig. De keuze om regels van je financier te volgen, is verleidelijk. De zorgprofessional is uiteindelijk degene die dat voelt. In de vorm van regels die strikt gevolgd moeten worden. Zeker wanneer zorgaanbieders met meerdere - soms tientallen - verschillende financiers te maken hebben.

Een andere prikkel – wellicht meer verrassend – is dat sommige mantelzorgers blij worden als alle regels netjes opgevolgd worden. Als alle regels gevolgd worden, dan zal de kwaliteit van zorg wel goed zijn, nietwaar? Zorgprofessionals volgen de regels netjes op om mantelzorgers tevreden te houden.

Een andere prikkel – wellicht meer verrassend – is dat sommige mantelzorgers blij worden als alle regels netjes opgevolgd worden.

Omdenken

Hoe kunnen we deze negatieve prikkels verzachten, of liever nog omdraaien? In samenwerking met alle deelnemende zorgaanbieders en met Reframing Studio zijn we gaan ‘reframen’. Zodat creatief werken een makkelijke(re) keuze wordt. Of zoals Loesje het treffend verwoord: ‘Hoe kunnen we van geluidsoverlast een buurtfeest maken?!’.

Het antwoord in ons tweede lab was tweeledig.

  1. Allereerst is het nodig om op basis van vertrouwen met financiers en mantelzorgers samen te werken. Dat maakt het afwijken van regels een stuk makkelijker.
  2. Minstens zo belangrijk is dat je intern ook wat te doen hebt. Zorg dat duidelijk is wat móét en wat mág. Maar vooral: sta als organisatie voor je werkwijze. Vind je een regel niet passend? Dan kun je daar veel makkelijker beargumenteerd van afwijken.

Ik daag lezers van deze blog uit: kunt u een manier bedenken waarbij financiers en mantelzorgers juist blij worden als je afwijkt van de regels in het belang van de cliënt? Laat het me weten!

Wat nu?

In deze blog las u de oplossingsrichting van één van de deelnemende zorgaanbieders van het Ontregel-lab Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In de volgende blog leest u hoe we van deze abstracte oplossingsrichtingen naar concrete oplossingen gaan.  

Voor meer informatie neem gerust contact op met Bart (b.vanmierlo@vilans.nl). Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg.