'Geef je medewerkers de ruimte'

Esdégé Reigersdaal doet mee aan het experiment Vernieuwend Verantwoorden van de NZa. Dit experiment biedt specifiek ruimte voor verantwoording met betrekking tot de Wet langdurige zorg.

Vanuit [Ont]regel de zorg gingen we in gesprek met Arnoud Aikema, bestuurder van Esdégé Reigersdaal. Aikema is enthousiast over dit experiment en ziet deze manier van werken dan ook graag uitgebreid naar de zorg die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet geboden wordt.

Wat maakte dat hij zo enthousiast is? Waarom neemt Esdégé Reigersdaal deel aan het experiment en wat wil Aikema andere systeempartijen meegegeven om met onder meer deze manier van verantwoorden regeldruk aan te pakken?

Zorgprofessionals staan aan het roer

“Bij Esdégé Reigersdaal werken we al jaren vanuit de visie dat onze begeleiders ruimte moeten krijgen om zelfstandig besluiten te nemen en in hoe ze verantwoording afleggen. Dat is écht hoe wij in onze organisatie denken. Onze medewerkers weten immers heel goed welke ondersteuning onze cliënten nodig hebben zodat zij hun leven zoveel als mogelijk naar eigen wensen kunnen inrichten. Voor ons is dat de definitie van kwaliteit van leven.

In onze organisatie bepalen daarom medewerkers wat goed is voor onze cliënten en niet wij als Raad van Bestuur. Dus zeggen wij tegen hen: Neem je verantwoordelijkheid en durf keuzes te maken! Uiteraard ondersteunen wij hen door onder meer scholing, door hiërarchie weg te nemen en zo onafhankelijkheid te creëren.”

Het resultaat? “Tevreden medewerkers en cliënten. En dat is waar het voor ons uiteindelijk om draait. Mooi om te zien dat het ons ook helpt bij het aantrekken van nieuwe collega’s.”

Hoe het anders moet

Werken vanuit een dergelijke visie is volgens Aikema een belangrijke voorwaarde om anders te verantwoorden.

“Bij Esdégé Reigersdaal werkten wij al zo en deze manier van verantwoorden past daar dan ook goed bij. De basis van deze manier van verantwoorden zit wat hem betreft dan ook niet in puur regels schrappen maar in de drive om het écht anders te willen doen. We laten zien wat we doen, hoe we daarvan leren en de dialoog daarover hebben met elkaar en anderen”

Aikema roept dan ook andere partijen op om mee te gaan in dit experiment en hiermee de gehandicaptenzorg anders te organiseren.

Wat volgens hem anders moet? Hij weet het feilloos te benoemen.

“Toon lef door je medewerkers en de belevingswereld van de cliënt centraal te zetten. Heb een visie op wat voor jou kwaliteit van werk is. En leer van en met elkaar. Want als je gaat voor kwaliteit van werk, bespaar je daar uiteindelijk geld mee. Daarvan ben ik écht overtuigd.”

Esdégé-Reigersdaal stimuleert medewerkers dan ook om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met elkaar om het leervermogen binnen teams te versterken. Dat gebeurt in teamgesprekken en in bijeenkomsten over de visie en de toepassing daarvan.

Voor Aikema is Vernieuwend Verantwoorden een belangrijke opstap geweest om in gesprek te gaan met partijen als zorgkantoren, NZa, VWS en gemeenten over deze manier van werken en verantwoorden om uiteindelijk meer impact te maken. Hij roept hen dan ook op om het gesprek hierover met elkaar te blijven voeren, van elkaar te leren hoe je zo’n experiment aangaat en de beheersingsmodus los te durven laten.

Meer informatie of sparren over ontregelen?

Wil je meer informatie of sparren over ontregelen of Vernieuwend Verantwoorden? Neem dan contact met ons op door een e-email te sturen naar: aanpakregeldruk@minvws.nl of lees het rapport Vernieuwend Verantwoorden.

Volg je ons al op LinkedIn?