Geen nieuwe verwijzing naar specialist of paramedicus bij behandelingen langer dan 12 maanden

Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist of paramedicus voor dezelfde aandoening of kwaal (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Is er sprake van een ‘nieuwe’ aandoening of kwaal, dan is een nieuwe verwijzing nodig.

Als een behandeltraject met chronische indicatie langer dan twaalf maanden duurt kan de worden volstaan met een tussentijdse rapportage aan de verwijzer/behandelend arts. Wel dient de initiële verwijzing in het dossier aanwezig te zijn, ook bij een overstap naar een andere behandelaar. Dit geldt voor alle paramedische beroepsgroepen: diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie Cesar/Mensendieck.