Zelf aan de slag met ontregelen, de vierde (en laatste) stap

Wilt u zelf aan de slag met het organiseren van ontregel de zorg-sessies binnen uw eigen instelling? Hiervoor hebben wij het ontregeltraject van de Ontregelbus in vier stappen opgesplitst. Deze vier stappen bieden u praktische handvatten vindt om zelf aan de slag te gaan met ontregelen. 

In dit artikel leest u over hoe na een ontregelsessie verder gaat.

De ontknoopsessie

In de ontknoopsessies wordt meer maatwerk toegepast dan in eerdere sessies. Ze zijn bedoeld om de complexe vraagstukken nader te analyseren en aan te pakken. In de ontrafel- en ontregelsessies zijn allerlei complexe issues langs gekomen die om nadere analyse en een integrale aanpak vragen. Daarom worden medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines in deze ontknoopsessies bij elkaar gebracht om het grootste knelpunt samen op te lossen.

Ervaringen  van de Ontregelbus laten zien hoe belangrijk het is om ideeën uit te wisselen met collega’s met een andere functie, met andere afdelingen of vestigingen en andere zorginstellingen. Het is nuttig om te horen hoe anderen het aanpakken. Zo kan je slimme oplossingen van elkaar overnemen. Uiteindelijk leidt dit tot een betere samenwerking en meer begrip.

Nog een aantal (praktische) tips

Een ontregeltraject kan best lastig zijn. Daarom heeft het team van de Ontregelbus nog een aantal praktische tips:

  • Start elke sessie met het terughalen van wat eerder is gezegd. Dat doet recht aan de inspanning van deelnemers.
  • Vertel wat er allemaal al bereikt is
  • Maak concrete afspraken over acties, taakverdeling en planning.
  • Zorg voor een goede analyse van de knoop (onderbouwd met feiten en cijfers)

In het eindrapport van de Ontregelbus is een voorbeeld te vinden van hoe in een thuiszorginstelling is omgegaan met het verbeteren van hun rapportages. Alleen al door het probleem expliciet te bespreken is een voedingsbodem gelegd om het probleem met elkaar aan te pakken en bespreekbaar te maken.

Meer weten?

Wilt u weten over de opbrengsten van de [Ont]Regelbus? 

  • In de eindrapportage staan een aantal mooie voorbeelden ter inspiratie.

Wilt u na het lezen van de ontregelstappen zelf aan de slag? Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen. Laat het ons weten via het contactformulier of stuur een e-mail naar: aanpakregeldruk@minvws.nl