Experimenten voor vereenvoudiging financiële en inhoudelijke verantwoording

Experimenten voor vereenvoudiging van de financiële en inhoudelijke verantwoording.

Toelichting: 

Door de coronacrisis is beperkt toegekomen aan vernieuwing en innovatie. Mede hierdoor hebben de experimenten vertraging opgelopen. Begin 2022 wordt dit weer opgepakt.

Trekker(s): BZK samen met VNG, VWS en accountants