Administratie - en regeldruk in het sociaal werk

In deze notitie van Movisie staat specifiek de administratie- en regeldruk van sociaal werkers centraal. We stellen en beantwoorden daarbij de volgende vragen:

1. Wat wordt verstaan onder administratie- en regeldruk in de context van het sociaal werk? Welke vormen en oorzaken zijn er en komen die overeen of verschillen die per type professional in het sociaal werk?

2. Hoe ervaren sociaal werkers administratie- en regeldruk? Waar hebben zij het meeste last van? Welke regels en administratie vinden zij zinvol? Hoe gaan sociaal werkers op dit moment om met administratie- en regeldruk? Welke handelingsstrategieën hanteren zij?