Nieuwe handreiking 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'

Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is een nieuwe handreiking opgesteld door ketenbureau i-sociaal domein. Taakgericht werken kan bijdragen aan het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk, inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.

De taakgerichte uitvoeringsvariant onderscheidt zich van de andere varianten doordat een zorgtaak wordt gefinancierd op het niveau van een taak en of (deel) populatie, zonder financiële afrekening en verantwoording op individueel niveau. Dit levert in theorie een aantal belangrijke voordelen op in het kader van reductie van vermijdbare administratieve lasten. Daarnaast schuilt in taakgericht de belofte van betere financiële beheersbaarheid, efficiëntie in de uitvoering en meer samenwerking tussen partijen.

In de praktijk zien we dat de taakgerichte uitvoeringsvariant nog relatief beperkt wordt toegepast, maar dat de interesse erin toeneemt. We zien momenteel verschillende verschijningsvormen ontstaan, aangezien gemeenten taakgericht op eigen wijze interpreteren en vormgeven. In feite kunnen we constateren dat deze variant nog in ontwikkeling is. Zonder goede begeleiding van dit ontwikkelproces, bestaat het risico dat de potentiële en belangrijke winst van de taakgerichte variant verloren gaat. De handreiking Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant is hierin een volgende stap in de ontwikkeling.

Lees hier meer of download de handreiking.