Magazine 3 jaar [Ont]Regel de Zorg Sociaal Domein

Na 3 jaar [Ont]Regel de Zorg in het Sociaal Domein is het tijd om terug te blikken op de afgelopen periode. Speciaal daarvoor is een magazine gemaakt waarin Rita Verdonk terugblikt op haar tijd als speciaal adviseur administratieve lastenverlichting in het sociaal domein. In 2018 begon zijn met schrapsessies en na drie jaar sluit zij af met de oplevering van het Model Prestatiecodes Jeugd. Helaas is de paarse krokodil nog niet verslagen. Rita Verdonk roept bestuurders en zorgprofessionals op om door te gaan met verminderen van de bureaucratie!

Magazine 3 jaar ORDZ Sociaal Domein
Beeld: ORDZ Sociaal Domein

Verder in het magazine:
- Een verslag van het webinar Model Prestatiecodes Jeugd
- De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek naar tijdschrijven en productcodes,
- De infographic van het Model Prestatiecodes Jeugd
- Goede voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven.

Veel leesplezier gewenst!