Goede voorbeelden - Stoppen met tijdschrijven

De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben afgesproken om te stoppen met tijdschrijven voor jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een van de afspraken uit het convenant is om aan te tonen dat bekostigen zonder vermijdbaar tijdschrijven kan. Hiervoor is het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ gestart. In dit project worden goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven beschreven om anderen te inspireren.

Op deze pagina vindt u de goede voorbeelden die tot nu toe zijn opgehaald.

Goed voorbeeld GGz Breburg

Tijdschrijven is voor veel professionals een doorn in het oog. Naast het registreren van directe zorgtijd moeten zorgverleners ook bijhouden hoeveel tijd zij besteden aan indirecte tijd. Voorbeelden hiervan zijn verslaglegging en rapportage. Van deze indirecte tijdsregistratie wilde GGz Breburg, een specialistische ggz aanbieder in Midden- en West-Brabant, graag af. Daarom zijn zij – in navolging van GGz Centraal - sinds 1 april 2021 gestopt met de registratie van indirecte tijd. Jan van Osch, projectleider implementatie Zorgprestatiemodel bij GGz Breburg, vertelt hoe het hen is vergaan.

Goed voorbeeld Pilot Hendig

Han Goes, kartrekker van de Pilot Hendig en Ellen Dortant, gezinscoach, beide werkzaam bij de gemeente Peel en Maas, vertellen graag en enthousiast over Pilot Hendig. In de pilot is het jeugdzorgnetwerk van gemeente Peel en Maas het systeem opnieuw en simpeler gaan bouwen. Het resultaat? Minder administratie, veel minder productcodes én geen tijdschrijven!

Bekijk het onderstaande filmpje over Pilot Hendig:

~

Goed voorbeeld Ouder- en Kindteams Amsterdam

Werken zónder tijdschrijven. De professionals van de Ouder- en Kindteams Amsterdam weten niet beter. Zij houden slechts één dag per jaar hun tijd bij in een online dagboekje. Hoe eenvoudig en effectief dat is, leest u in dit goede voorbeeld.
 

~

Goed voorbeeld Zorgaanbieder Levvel en gemeente Haarlemmermeer

Werken zonder tijdschrijven kan, ook als er sprake is van een inspanningsgerichte financiering (ook wel p*q genaamd). Dat bewijst zorgaanbieder Levvel (een fusieorganisatie van zorgaanbieders Spirit en de Bascule) samen met de gemeente Haarlemmermeer. Deborah Knijnenburg, accounthouder bij Levvel voor de regio’s Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, vertelt hoe zij dit voor elkaar hebben gekregen.

~

Goed voorbeeld JENS

Bij JENS, de uitvoeringsorganisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp verzorgt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, hoeven medewerkers geen tijd te schrijven.

Joëlle van Hooijdonk, casemanager ambulant bij JENS, kan er kort over zijn: “Minder papier = meer tijd voor jeugd en gezin!”. Ook directeur van JENS, Sven Balk, sluit zich daar volledig bij aan: 'Daag zorgprofessionals uit om te kijken wat er nodig is om een hulpvraag te beantwoorden en maak afspraken over de uitvoering daarvan. Administratieve handelingen zoals tijdschrijven zijn dan alleen nog onnodige ballast.’

Gelukkig denken ze er niet alleen bij JENS zo over, ook de gemeente Heerlen deelt deze visie: 'Hoe minder tijd professionals hoeven te steken in onnodige administratie, hoe meer tijd zij kunnen spenderen aan het helpen van onze jeugd. Gun mensen in de jeugdzorg dat ze kunnen doen waar ze het allerbest in zijn!', aldus Jordy Clemens (wethouder Onderwijs, Jeugd, Cultuur, Erfgoed en Wonen, gemeente Heerlen).

~

Oproep

Bent of kent u ook een goed voorbeeld van stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg? Om te laten zien dat bekostigen van jeugdzorg zonder vermijdbaar tijdschrijven mogelijk is, zijn we op zoek naar gemeenten, regio’s en zorgaanbieders die laten zien dat het kan! Wordt er in uw organisatie geen (of minimaal) tijd geschreven? Of gebeurt dit nog wel, maar hebben jullie de ambitie om hiermee te stoppen? Mail naar ip.v.kessel@minvws.nl, zodat we samen jullie werkwijze kunnen beschrijven om anderen te inspireren.

Hoe meer partijen aan de slag gaan om tijdschrijven vergaand terug te dringen, hoe meer de professional ervan merkt op de werkvloer. Meer tijd voor jeugdigen, minder tijd aan administratie, dat is waar we het samen voor doen!