Hoe ziet een traject met de Ontregelbus eruit?

Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden. Dat begint met een intakegesprek met de directie en vaak een regeldrukcoördinator of kwaliteitszorgmanager. Vervolgens wordt een bredere groep medewerkers van de werkvloer in drie sessies ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk.

Bij het ontregelen van lokale regels werkt het team van de Ontregelbus met materialen die het gesprek over ontregelen structureren en verdiepen en die helpen bij het daadwerkelijk aanpakken van de regeldruk. De praatplaten die in deze sessies gebruikt worden zijn hieronder te downloaden. Ze geven een indruk van de stappen die in het traject gezet worden. Wilt u de volledige impact ervan ervaren in de eigen organisatie, inclusief de toelichting, meedenkkracht en talloze voorbeelden die het ontregelteam erbij kan geven, dan kunt u zich hier aanmelden voor een eigen Ontregelbustraject.

  • De eerste sessie is een ontrafelsessie met zorgprofessionals van verschillende afdelingen om de ervaren (interne) regeldruk te verkennen: welke regels kosten ons het meeste tijd en leiden tot de grootste irritatie (overzicht interne regels)? Wat voor soort regels zijn dat (overzicht soort regels) en wat proberen we ermee te regelen (overzicht motieven om te regelen en verdiepingsvragen)?
  • Tijdens de tweede bijeenkomst, die de ontregelsessie wordt genoemd, wordt de rek opgezocht voor de top 3 regels die de meeste regeldruk geven (overzicht rekstrategieën). Daarbij wordt ook gekeken wat medewerkers ervan weerhoudt om de rek op te zoeken: de zogenaamde beren op de weg (overzicht beren op de weg, berenmatrix en berenverjaagstrategieën). Tijdens deze sessie zijn zowel zorgprofessionals als managers en relevante experts uit de organisatie aanwezig.
  • De laatste sessie is de ontknoopsessie, waarin zorgprofessionals, managers en experts gezamenlijk werken aan het ontwarren van de belangrijkste interne bron van regeldruk.
  • Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de externe ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk ervaart.
  • Uiteraard is er in overleg ook maatwerk mogelijk.

2 ontregeltips

  • Ontregeltip: Achterhaal van welke regel je precies last hebt: van de wet of van de uitwerking die jouw organisatie eraan geeft? Wat staat er precies? Wie heeft de regel opgesteld? Dan weet je ook waar je moet zijn als je het anders wilt regelen.
  • Ontregeltip: Met elke regel proberen we iets te regelen wat we belangrijk vinden. Ga na wat het doel is van de regel waar je het meeste last van hebt. En bedenk met elkaar of dat doel ook op een andere manier te bereiken is.