Praatplaten

Ga het gesprek aan over ontregelen. Deze praatplaten helpen bij het structureren en verdiepen van de aanpak van regeldruk. Je kunt ze gebruiken als leidraad bij het organiseren van sessies mbt ontregelen.

Heb je er vragen over of wil je meer weten? Laat het ons weten via aanpakregeldruk@minvws.nl of tijdens het ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16:00 - 17:00 uur via 070 - 340 7007

  • De eerste sessie is een ontrafelsessie met zorgprofessionals van verschillende afdelingen om de ervaren (interne) regeldruk te verkennen: welke regels kosten ons het meeste tijd en leiden tot de grootste irritatie (overzicht interne regels)? Wat voor soort regels zijn dat (overzicht soort regels) en wat proberen we ermee te regelen (overzicht motieven om te regelen en verdiepingsvragen)?
  • Tijdens de tweede bijeenkomst, die de ontregelsessie wordt genoemd, wordt de rek opgezocht voor de top 3 regels die de meeste regeldruk geven (overzicht rekstrategieën). Daarbij wordt ook gekeken wat medewerkers ervan weerhoudt om de rek op te zoeken: de zogenaamde beren op de weg (overzicht beren op de weg, berenmatrix en berenverjaagstrategieën). Tijdens deze sessie zijn zowel zorgprofessionals als managers en relevante experts uit de organisatie aanwezig.
  • De laatste sessie is de ontknoopsessie, waarin zorgprofessionals, managers en experts gezamenlijk werken aan het ontwarren van de belangrijkste interne bron van regeldruk.

2 ontregeltips

  • Ontregeltip: Achterhaal van welke regel je precies last hebt: van de wet of van de uitwerking die jouw organisatie eraan geeft? Wat staat er precies? Wie heeft de regel opgesteld? Dan weet je ook waar je moet zijn als je het anders wilt regelen.
  • Ontregeltip: Met elke regel proberen we iets te regelen wat we belangrijk vinden. Ga na wat het doel is van de regel waar je het meeste last van hebt. En bedenk met elkaar of dat doel ook op een andere manier te bereiken is.