Bijna iedereen die in de zorg werkt heeft er last van. Van het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd, tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn.

Het afgelopen jaar zijn in het kader van het programma (Ont)regel de zorg al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen, met onder meer schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Hoog tijd om daar in te duiken en meer tijd en ruimte te creëren voor goede zorg! Daarvoor zet het ministerie van VWS de Ontregelbus in.

De Ontregelbus komt naar u toe na de zomer!

Vanaf september 2019 gaat de Ontregelbus op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn: verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en curatieve GGZ, sociale wijkteams en wijkverpleging, huisartsen, apothekers en paramedische zorgorganisaties. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Meld u aan voor een bezoek van de Ontregelbus!

Wilt u ook aan de slag met de regeldruk in uw organisatie, maar weet u niet precies hoe? Kunt u wel wat hulp gebruiken om de regeldruk te verminderen? Het ministerie van VWS biedt uw organisatie de Ontregelbus aan. Met een ontregelteam dat met ontregelsessies en een ontregelcoach daadwerkelijk ruimte helpt creëren voor meer tijd en werkplezier op de werkvloer.

Meld u aan voor een bezoek van de Ontregelbus aan uw organisatie door een e-mail te sturen aan ordz@minvws.nl of via het contactformulier op deze website!

Flyer

Wilt u deze informatie delen met anderen? U kunt hiervoor de flyer 'Ontregelbus: de regels en de rek in de zorg' downloaden.

Deze pagina zal steeds worden aangevuld met actuele informatie, met de komende tijd informatie over de bezoeken die de bus aflegt na de zomer.