Bent u benieuwd naar de opbrengsten van de bus? Lees hier de eindrapportage:

Ontregelbus

Bijna iedereen die in de zorg werkt heeft er last van. Van het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd, tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn.

Sinds de start van het programma [Ont]Regel de Zorg in mei 2018 zijn er  allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen, met onder meer schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Hoog tijd om daar in te duiken en meer tijd en ruimte te creëren voor goede zorg! Daarvoor zette het ministerie van VWS de Ontregelbus in.

De Ontregelbus op tournee

De Ontregelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door Nederland en gaat op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn: verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en curatieve GGZ, sociale wijkteams en wijkverpleging, huisartsen, apothekers en paramedische zorgorganisaties. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Hoe ziet een traject met de Ontregelbus er ongeveer uit?

Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden. In drie sessies worden zorgverleners ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk. Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de externe Ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk ervaart.

Meer weten?

Enthousiasmerende muziek

Titel: De impact van de [Ont]regelbus

Boukje Keijzer: De afgelopen jaren heeft VWS al allerlei ontregelacties op touw gezet als onderdeel van het programma [Ont]Regel de Zorg.

Boukje Keijzer: Een groot gedeelte ging over landelijke en stelselregels maar het blijkt dat zorginstellingen lokaal ook hulp kunnen gebruiken.

Boukje Keijzer: De [Ont]regelbus is er om zorginstellingen te stimuleren en te inspireren om lokaal dat gesprek
over hun eigen regeldruk aan te pakken.

Boukje Keijzer: Het hoofddoel van de [Ont]regelbus is het creëren van een lokale ontregelbeweging in allerlei verschillende zorginstellingen.

Boukje Keijzer: En dat is volgens ons goed gelukt.

Boukje Keijzer: Met de methodiek 'de regels en de rek' hebben we medewerkers en bestuurders uitgedaagd om met elkaar het gesprek te voeren over hoe ze omgaan met regels.

Boukje Keijzer: We nemen jullie graag mee langs een aantal succesverhalen.

Titel: Savant Zorg [Minder handtekeningen van client] 

Irene van den Berkel: We hebben eerst met elkaar gekeken
waar de pijnpunten precies lagen.

Irene van den Berkel: En op dat moment kwamen de handtekeningen ook naar voren en zijn we ingezoomd op: Wat zijn die pijnpunten? Welke handtekeningen zouden we wel kunnen schrappen en welke niet?

Titel: Antonius Ziekenhuis [Slimmer omgaan met risicoscreening] 
Boukje Keijzer: Wat heeft de [Ont]regelbus jullie uiteindelijk opgeleverd?

Lisa Suidman: Ik denk enerzijds het brede thema van  die risicoscreening onder de verpleegkundigen.
 
Lisa Suidman: Maar ik denk dat dat ontregelen veel breder in de organisatie getrokken kan worden en dat, naast de verpleegkundigen andere zorgmedewerkers en andere medewerkers daar ook heel veel baat bij kunnen hebben.

Titel: Huisartsenpraktijk Maarn-Maarsbergen [In de praktijk stoppen met onnodige verwijzingen]

Robbert Keppel: Toch echt het gevoel dat ik weer aan het stuur zit en er wat mee kan.

Robbert Keppel: Dat is ook een reden waarom ik het collega-praktijken ook toewens dat ze dat gevoel ook gaan krijgen.

Boukje Keijzer: Met de [Ont]regelbus hebben we veel instellingen weten te inspireren om zelf met hun eigen lokale regeldruk aan de gang te gaan.

Boukje Keijzer: Zorgmedewerkers geven aan dat ze echt het gevoel hebben dat ze weer een beetje grip hebben op hun eigen takenpakket.

Boukje Keijzer: Instellingen hebben een beter besef van wat de bedoeling is van regels.

Boukje Keijzer: Ze zijn kritischer geworden op hoe ze de dingen doen en waarom ze het op die manier doen.

Boukje Keijzer: En ze hebben meer begrip gekregen voor elkaar.

Boukje Keijzer: Daardoor is de samenwerking in veel instellingen verbeterd.

Boukje Keijzer: Maar misschien wel het allerbelangrijkst: Ze hebben meer tijd gekregen om te doen
waar ze echt voor zijn, zorg leveren en dat doen ze een stuk efficiënter en met veel meer werkplezier.

Titel: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Titel: Meer weten over de impact en werkwijze van de Ontregelbus?

Titel: Bekijk alle deelfilms: ORDZ.nl/ontregelbus