De Ontregelbus heeft i.v.m. het coronavirus vanaf maart stilgestaan. Vanaf september 2020 rijdt de bus weer en kunnen er weer sessies op locatie en digitaal plaatsvinden. Meld u snel aan voor de laatste plekken!

Ontregelbus

Bijna iedereen die in de zorg werkt heeft er last van. Van het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd, tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn.

Sinds de start van het programma [Ont]Regel de Zorg in mei 2018 zijn er al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen, met onder meer schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Hoog tijd om daar in te duiken en meer tijd en ruimte te creëren voor goede zorg! Daarvoor zet het ministerie van VWS de Ontregelbus in.

De Ontregelbus komt naar u toe!

De Ontregelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door Nederland en gaat op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn: verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en curatieve GGZ, sociale wijkteams en wijkverpleging, huisartsen, apothekers en paramedische zorgorganisaties. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Hoe ziet een traject met de Ontregelbus er ongeveer uit?

Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden. In drie sessies worden zorgverleners ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk. Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de externe Ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk ervaart.

Meld u aan voor een bezoek van de Ontregelbus!

Wilt u ook aan de slag met de regeldruk in uw organisatie, maar weet u niet precies hoe? Kunt u wel wat hulp gebruiken om de regeldruk te verminderen? Het ministerie van VWS biedt uw organisatie de Ontregelbus aan. Met een ontregelteam dat met ontregelsessies en een ontregelcoach daadwerkelijk ruimte helpt creëren voor meer tijd en werkplezier op de werkvloer.

Meld u aan voor een bezoek van de Ontregelbus aan uw organisatie via het contactformulier onderaan deze pagina!

Meer weten?


Deze pagina zal steeds worden aangevuld met actuele informatie.

Contactformulier Ontregelbus

Vakgebied
Ik meld mijn organisatie aan voor de Ontregelbus
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaringverplicht *