Bent u benieuwd naar de opbrengsten van de bus tot nu toe? Lees hier de tussenrapportage:

Ontregelbus

Bijna iedereen die in de zorg werkt heeft er last van. Van het oerwoud aan regels waaraan moet worden voldaan. De bureaucratie kost enorm veel tijd, tijd die u niet aan uw patiënt kunt besteden. Al die regels tasten voor veel bevlogen zorgprofessionals hun werkplezier aan, omdat ze niet makkelijk uitvoerbaar zijn en nut en noodzaak niet altijd duidelijk zijn.

Sinds de start van het programma [Ont]Regel de Zorg in mei 2018 zijn er al allerlei maatregelen in gang gezet om de regeldruk in de zorg terug te dringen, met onder meer schrapsessies om van overbodige regels af te komen. De focus daarvan lag tot nu vooral op het wegnemen van knelpunten op landelijk of stelselniveau. Maar veel regeldruk ontstaat juist binnen zorginstellingen zelf. Hoog tijd om daar in te duiken en meer tijd en ruimte te creëren voor goede zorg! Daarvoor zet het ministerie van VWS de Ontregelbus in.

De Ontregelbus komt naar u toe!

De Ontregelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door Nederland en gaat op bezoek bij tientallen instellingen in de zorg om daar de rek in de regels te vinden. Dat kunnen allerlei soorten instellingen zijn: verpleeghuizen, ziekenhuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en curatieve GGZ, sociale wijkteams en wijkverpleging, huisartsen, apothekers en paramedische zorgorganisaties. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontrafelen, ontregelen en ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels.

Hoe ziet een traject met de Ontregelbus er ongeveer uit?

Met de komst van de Ontregelbus start voor de instelling een traject van ongeveer vijf maanden. In drie sessies worden zorgverleners ondersteund om concreet aan de slag te gaan met interne regeldruk. Tussen de sessies door gaat de instelling zelf, onder begeleiding van de externe Ontregelcoach, verder met het terugdringen van de interne regels waar de werkvloer de meeste regeldruk ervaart.

Meld u aan voor een bezoek van de Ontregelbus!

Wilt u ook aan de slag met de regeldruk in uw organisatie, maar weet u niet precies hoe? Kunt u wel wat hulp gebruiken om de regeldruk te verminderen? Het ministerie van VWS biedt uw organisatie de Ontregelbus aan. Met een ontregelteam dat met ontregelsessies en een ontregelcoach daadwerkelijk ruimte helpt creëren voor meer tijd en werkplezier op de werkvloer.

Meer weten?