Actie Leer Netwerk Dag geslaagd

Op maandag 2 december vond de geslaagde eerste editie van de Actie Leer Netwerk dag plaats in Den Bosch. Deze dag was bedoeld om alle partijen die onder andere betrokken zijn bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) inspiratie te bieden. Daarnaast om gezamenlijk te werken aan het actief delen en verder brengen van oplossingen die bijdragen aan voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn.

Tijdens deze dag kwam ook de Ontregelbus langs om aandacht te vragen voor het belang van minder regeldruk op de werkvloer. Door het reduceren van administratieve taken hopen we ook met programma (Ont)Regel de Zorg het zorgvak aantrekkellijker te maken. De secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, was ook aanwezig als spreker. Na afloop is de SG, die [Ont]Regel de Zorg een warm hart toedraagt, ook nog op de foto geweest met de OntRegelbus.

Secretaris-generaal Erik Gerritsen in de Ontregelbus