Tussenrapportage Ontregelbus

De Ontregelbus rijdt sinds het najaar van 2019 door het land en ondersteunt zorginstellingen op locatie met intern ontregelen. Deze lokale aanpak is nodig omdat er soms ook regeldruk uit zorginstellingen zelf komt. Denk bijvoorbeeld aan overbodige turflijstjes, dubbele registraties, omslachtige overdrachtsprocedures en planningsystemen.

Onlangs is de tussenrapportage van de Ontregelbus gepubliceerd. In deze publicatie is er aandacht voor de methodiek die gebruikt wordt, maar wordt ook geschetst wat de ervaringen tot nu toe zijn van instellingen die meedoen aan de Ontregelbus. 22 instellingen hebben zich aangemeld voor een traject met de bus. In totaal hebben er elf eerste en vier tweede sessies plaatsgevonden. In verband met de coronacrisis is de Ontregelbus medio maart 2020 in de garage gestald, en hebben we een flink aantal sessies moeten afzeggen. Hierdoor is het nog niet mogelijk om opbrengsten van een afgerond traject met de bus of rode draden te presenteren.

Wél is aan de deelnemers gevraagd hoe zij het traject met de bus tot nu toe ervaren en wat de instellingen eruit halen. De belangrijkste bevinding is dat het traject met de bus heel veel energie en focus geeft. Er zijn meerdere instellingen die de knelpunten die tijdens de eerste sessie waren opgehaald vóór de tweede sessie al grotendeels hadden opgelost. Hierdoor kan er tijdens het vervolg van het traject gefocust worden op de taaie vraagstukken waarvoor input van de veranderkundigen van de bus toegevoegde waarde heeft.

Vanaf september rijdt de Ontregelbus weer. Er is nog plek voor enkele instellingen! Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op de Ontregelbus pagina.