Nieuwe lijst diagnosecodes voor fysio-, oefen- en huidtherapeuten

Per 1 januari 2020 wordt de uniforme DCSPH*-lijst ingevoerd. Met deze lijst worden de huidige 4823 (mogelijke) diagnosecodes teruggebracht naar 1490 diagnosecodes. Deze diagnosecodes worden door de zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier gebruikt. Dit levert een vermindering op van de administratieve lasten voor fysio-, oefen- en huidtherapeuten.

Minder administratie, minder declaratiefouten

De DCSPH-lijst is een lijst met codes die de medische indicatie in een diagnosecode vertaalt. De diagnosecode wordt gebruikt voor onder meer het declareren van de behandeling bij zorgverzekeraars. De nieuwe lijst bevat minder diagnosecodes en deze worden door de zorgverzekeraar én zorgaanbieder op dezelfde, uniforme, manier gebruikt. De uniforme lijst is het product van intensieve samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De uniforme DCSPH-lijst is vastgesteld met het oog op de algemeen practicus. Dit betekent dat in deze lijst nog geen rekening is gehouden met codes die specifiek gelden voor gespecialiseerde fysio-/oefentherapie. Partijen buigen zich de komende tijd over de vraag hoe met uniforme lijsten voor de specialisaties zal worden omgegaan.

Wat betekent dit concreet?

Met de invoering van de uniforme DCSPH-lijst gebruiken de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder dezelfde uniforme codes. Hierdoor verminderen het aantal foutmeldingen en correcties, waardoor ook administratieve lastendruk afneemt. Zie voor meer informatie de nieuwe lijst, de gebruiksaanwijzing en de antwoorden op veelgestelde vragen.

*Diagnosecoderingssysteem paramedische hulp