NZa verduidelijkt regels declareren prestaties op dezelfde dag in de paramedische zorg

Uit de [Ont]Regel de Zorg schrapsessies die in het najaar van 2019 zijn gehouden met logopedisten, diëtisten, ergo-, huid- en oefentherapeuten bleek dat er onduidelijkheid bestond over de voorwaarden van het declareren van meerdere paramedische prestaties op één dag. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkt deze voorwaarden daarom in haar beleid en regels voor 2021. In de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021 geeft de NZa hierop alvast een toelichting.

Toelichting NZa

In de regels voor het registreren en declareren van paramedische zorg staan voorwaarden voor het declareren van meer dan één prestatie per dag. De voorwaarden zijn bedoeld om onjuiste of ondoelmatige declaraties te voorkomen. De NZa licht toe dat in de volgende situaties het declareren van meer prestaties op één dag wél is toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij verschillende behandeltrajecten met bijbehorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

De NZa verwacht van de zorgverzekeraars dat zij per 2021 deze voorwaarden goed hebben verwerkt in hun systemen. In de tussentijd kan het voorkomen dat zij onterecht declaraties afkeuren omdat hun controlesystemen nog niet zijn aangepast. De NZa roept zorgverzekeraars op om hier in de tussentijd pragmatisch mee om te gaan, door bijvoorbeeld na uitleg van de zorgaanbieders declaraties die voldoen aan de uitleg van de regelgeving alsnog goed te keuren.