De ontregelaanpak van Zorgcentra Meerlanden - Wijkverpleging

Hoe ervaren zij regeldruk in de praktijk?

Collage van portretfoto's van Sipke Golstein (links) en Judy Bruin (rechts)
Beeld: ©VWS
Op de foto: Sipke Golstein (links) en Judy Bruin (rechts)

Bij welke organisatie werkt u en wat is uw functie?

Judy Bruin: Ik ben verpleegkundige en daarnaast Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er) bij Zorgcentra Meerlanden. Als EVV’er ben ik voor een aantal cliënten en hun familie de vaste contactpersoon en zo nodig spreekbuis voor de zorgvragers naar de arts.

Sipke Golstein: Ik werk als Programmamanager bij de stichting en begeleid meerdere projecten, zoals onder meer het project ‘Vermindering Administratieve Lasten’.

De Stichting Zorgcentra Meerlanden biedt diensten, activiteiten, wijkzorg en wonen met zorg en heeft 3 locaties: De Meerstede in Hoofddorp, De Meerwende in Badhoevedorp en ‘t Kloosterhof in Aalsmeer.

Kunt u iets vertellen over uzelf en over hoe een doorsnee werkdag er voor u uitziet?

Judy: Geen enkele dag is hetzelfde. Als ik dagoudste ben, hoofdverpleegkundige voor die dag, starten we om 7.00 uur met de overdracht van de nacht. Om 07.30 uur beginnen de andere dagdiensten. Ik zorg dat dit goed verloopt, ik stuur de mensen aan en ik ondersteun waar mijn hulp nodig is. Als verpleegkundige geef ik af en toe ook ondersteuning op onze somatische afdeling en op onze afdeling genaamd Nieuwbouw. Ik spring bij als er problemen zijn, om even mee te kijken als dat nodig is of ik verricht extra verpleegkundige handelingen.

Sipke: Mijn dagen zien er ook nooit hetzelfde uit. Ik stuur verschillende projecten aan, waaronder het project ‘Vermindering Administratieve Lasten’. Hiervoor heb ik overleggen, spreek ik de projectmedewerkers en onderhoud ik veel interne en externe contacten. Kortom, een breed scala aan taken.

Wat is het belang van regeldruk verminderen voor u?

Judy: Het verminderen van regeldruk is belangrijk om meer tijd te hebben met bewoners en om meer zorg te kunnen leveren. Ik snap dat hier administratie bij komt kijken, maar soms is het wel erg veel.

Sipke: Er komen steeds meer regels bij, waarmee de tijd voor de medewerkers om zorg te geven verder wordt ingeperkt. Dat komt niet ten goede aan het werkplezier en aan de zorg en tijd voor onze bewoners. Juist omdat we regeldruk verminderen zo belangrijk vonden, hebben we gekeken hoe we dit konden aanpakken en is dit project in het leven geroepen.

Wat merkt u van de inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg?

Judy: We zijn zelf druk bezig met dit onderwerp. We hebben met de Ontregelbus schrapsessies gedaan, op alle drie onze locaties. Het is goed dat dit bespreekbaar is tussen de verschillende lagen van het personeel. Verder zie ik dat het heel belangrijk is om medewerkers aan het woord te laten over zaken, waar zij op de werkvloer tegenaan lopen qua administratieve rompslomp.

Heeft uzelf of uw organisatie iets gedaan om onnodige regels te schrappen of heeft u deelgenomen aan een schrapsessie? Wat zou u(w) organisatie mogelijk kunnen doen hieraan?

Sipke: We hebben op de drie locaties een werkgroep opgezet, waarmee is deelgenomen aan schrapsessies. Onder leiding van de mensen van de Ontregelbus zijn alle items benoemd waar wij mogelijk de administratieve druk konden verminderen en was er ook ruimte voor andere zaken waar wij tegenaan lopen. Met als doel om zoveel mogelijk van deze knelpunten op te lossen. De ondersteuning van de Ontregelbus is fijn en we zijn tevreden over hoe dit proces is verlopen binnen onze organisatie.

Heeft u een inspirerend ontregelvoorbeeld of praktische tip uit uw dagelijkse praktijk waar andere zorgverleners baat bij kunnen hebben?

Sipke: In vervolg op de schrapsessies hebben we voor de drie locaties een aantal nieuwe afspraken gemaakt. Zo is gekeken welke overlegvormen efficiënter konden. Het MDO (multi disciplinair overleg) is onder andere teruggebracht van minimaal twee- naar minimaal eenmaal per jaar en dat scheelt veel tijd. Ook zijn administratieve zaken aangepast. Zo zijn er bijvoorbeeld wijzigingen doorgevoerd in ons elektronisch cliëntendossier (ECD), waardoor een aantal pagina’s in het ECD niet meer ingevuld hoeft te worden.

Judy: Het zo mogelijk opheffen dan wel anders organiseren van de dubbele controle van medicatie scheelt echt heel veel tijd en frustratie!

Wat is het grootste knelpunt dat u ervaart en waarom is dat zo lastig op te lossen?

Judy: Bij de Wet Zorg en Dwang moeten alle Interventies, die toegepast worden bij zorgproblemen en vallen onder de Wet Zorg en Dwang, opgenomen worden in het zorgplan. Maar nu moet dit ook weer in het behandelplan van de arts opgenomen worden. Dit is dubbel en onnodig.

Sipke: Aan de achterkant proberen wij nu eerder vastgestelde regelgeving te optimaliseren en te verminderen. Maar tegelijkertijd zien we in onze praktijk dat er aan de voorkant weer nieuwe regelgeving bij komt. De toevoer van regelgeving stopt eigenlijk niet. Kijk bijvoorbeeld naar de Wet Zorg en Dwang en de Wet AVG, die zorgen voor meer administratie. Aan de voorkant wordt te weinig nagedacht over de gevolgen die dit soort nieuwe regelgeving heeft.