Wijkverpleegkundige mag medicijnrol en medicijndispenser zelf aanvragen

Een medicijnrol bestaat uit zakjes waarin de geneesmiddelen per innamemoment zitten. Er zijn signalen dat de wijkverpleegkundigen een machtiging bij de huisarts moeten halen als zij een medicijnrol voor de cliënt willen inzetten. Dit veroorzaakt onnodige administratieve last. Deze voorwaarden zijn nergens vastgelegd, het is dus niet mogelijk of nodig om een regel te schrappen. Met dit bericht verhelderen we hoe wijkverpleegkundigen de medicijnrol en de medicijndispenser zelf mogen aanvragen.

Het aanvragen van een medicijnrol

De wijkverpleegkundige beoordeelt of de cliënt zelfstandig de medicatie kan beheren en gebruiken. Als blijkt dat dit niet (meer) het geval is, kan de wijkverpleegkundige, afhankelijk van de situatie en het probleem, voor orale medicatie een medicijnrol aanvragen bij de apotheker. Als ook de apotheker vindt dat de cliënt een medicijnrol nodig heeft, dan neemt hij/zij in samenspraak met de patiënt en in afstemming met de voorschrijver de beslissing voor de overstap naar een medicijnrol. De apotheker stemt het reeds voorgeschreven medicatiegebruik af met de huisarts. De huisarts accordeert het actueel medicatiegebruik, waarna de medicijnrol door de apotheker kan worden geleverd aan de cliënt. Als het reeds voorgeschreven medicatiegebruik aangepast moet worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe medicatie of het aanpassen van doseringen, dan bespreekt de wijkverpleegkundige dit met de huisarts.

De medicijnrol wordt bekostigd via de beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Daarin wordt de medicijnrol geïndividualiseerde distributievorm (GDV) genoemd. 

Het aanvragen van een medicijndispenser

Ter ondersteuning van veilig medicatiegebruik kan de wijkverpleegkundige een automatische medicijndispenser aanvragen. Een automatische medicijndispenser herinnert de cliënt er actief aan om (de juiste) medicatie in te nemen. Deze is rechtstreeks aan te vragen bij/via de aanbieder van wijkverpleegkundige zorg.

Vanaf 2020 kan de medicijndispenser gedeclareerd worden vanuit de prestatie ‘Thuiszorgtechnologie’ als aanbieders hierover afspraken met de verzekeraar hebben gemaakt. 

Vragen?

Zijn er vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website

Over [Ont]Regel de Zorg

Het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg is sinds mei 2018 van kracht. Het doel van dit programma is het verminderen van de ervaren regeldruk voor de zorgverlener én de patiënt. In het sectorplan Wijkverpleging staat een aantal administratieve handelingen waar wijkverpleegkundigen veel regeldruk door ervaren. Het vereenvoudigen van de aanvraag van de medicijnrol en de medicijndispenser was één van deze handelingen.