Tijdregistratie in de wijkverpleging: nieuwe FAQ beschikbaar

Eén van de actiepunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg is het verminderen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen. Om dit doel te bereiken worden zorgaanbieders, die de minutenregistratie nog gebruiken en geen gebruik maken van een regelarme manier van tijdregistratie, gestimuleerd om gebruik te maken van de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t).

Heeft u vragen over de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’?

Kijk eerst of uw vraag in de laatste versie van de FAQ vereenvoudiging tijdsregistratie staat. Deze FAQ bevat antwoorden op vragen die door zorgverleners en zorgaanbieders zijn gesteld en is recent bijgewerkt.

Staat uw vraag hier niet tussen? U kunt uw vraag stellen via Contactformulier.

Heeft u opmerkingen of goede voorbeelden voor het gebruiken van de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’?

Ook is het mogelijk om uw opmerkingen en goede voorbeelden te delen door contact op te nemen via het Contactformulier. Met de goede voorbeelden en knelpunten die via deze wegen worden verzameld, kunnen partijen gezamenlijk de praktijk verbeteren.