Geen vijfminutenregistratie meer bij Carintreggeland

In registratie, verslaglegging en verantwoording zitten grote praktijkverschillen. Deze praktijkvariatie roept veel vragen op en bovendien levert het veel administratieve lasten op. Daarom is er al in 2018 gestart met een nieuwe manier van registreren: ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. Ook wel z=p=r,t genoemd. In de praktijk blijkt deze verandering nog best weerbarstig. Het gaat namelijk niet alleen om het aanpassen van een systeem maar het vergt ook echt een andere denkwijze.

En dat het om een andere denkwijze vraagt hebben ze ook gemerkt bij Carintreggeland, een zorginstelling die verschillende zorgvormen aanbiedt op meerdere locaties. Op 1 december 2021 zijn zij overgegaan van vijfminutenregistratie naar ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ na een gedegen voorbereiding.

Onder leiding van een regiegroep heeft een werkgroep gekeken naar hoe z=p=r,t in de praktijk goed zou kunnen werken. In deze werkgroep zaten allerlei mensen van de werkvloer waardoor een goed advies gegeven kon worden. De leden van de werkgroep hebben vervolgens met alle overige medewerkers gesproken om de ideeën uit te leggen en vragen en verbeterpunten op te halen. Vervolgens is de nieuwe manier van registreren op allerlei manieren onder de aandacht gebracht: via intranet, in een e-learning, online vragenuurtjes en er kon fysiek geoefend worden. Dat was ontzettend belangrijk want voor sommigen was het een grote verandering. Men ging namelijk van achteraf registreren naar vooruit plannen.

Bent u benieuwd geworden naar hoe dit proces verder verlopen is en waar Carintreggeland tegenaan gelopen is bij de implementatie? Op de website van Vilans is het hele verhaal terug te lezen. Ook vind u daar andere mooie voorbeelden van hoe de vijfminutenregistratie is afgeschaft in andere instellingen. En wilt u nu zelf aan de slag met de vijfminutenregistratie binnen uw eigen instelling? Kijk dan even op onze pagina met helpende documenten of bekijk de praktijkvoorbeelden op onze website ter inspiratie.