Minder proces- en structuurindicatoren in medisch specialistische zorg

In 2019 daalt het aantal structuur- en procesindicatoren in de medisch-specialistische zorg met 25%. Partijen realiseren hiermee een belangrijke afspraak uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg en het programma [Ont]Regel de Zorg.

Meetbaar aspect

Een indicator is een meetbaar aspect van zorg en geeft aan hoe het staat met de kwaliteit van zorg. Sinds enkele jaren streven partijen in de medisch specialistische zorg (en ook in andere zorgsectoren) ernaar om het aantal verplichte structuur- en procesindicatoren te verminderen en het aantal uitkomstindicatoren te verhogen. Patiƫnten zijn namelijk meer geholpen met relevante informatie over uitkomsten van en ervaringen met behandelingen (uitkomstindicatoren) dan met gegevens over bijvoorbeeld de beschikbare faciliteiten in een ziekenhuis (structuurindicatoren) of het aantal patiƫnten dat meedoet aan een onderzoek (procesindicatoren). En voor professionals gaat de registratielast als gevolg van deze afspraak omlaag. Lees hier meer over op de website van het Zorginstituut.