Experiment ZIRE: het succes van het werken met eigen geformuleerde kernset van zinvolle indicatoren

Het werken met een eigen geformuleerde kernset van zinvolle indicatoren heeft geleid tot minder registratielast in de drie deelnemende ziekenhuizen zonder dat de kwaliteit achteruitgaat. Dat is de belangrijkste conclusie uit de eindrapportage van het Experiment ZIRE. Het Radboudumc, Rijnstate en UMCG experimenteerden gedurende twee jaar met een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren. De kernset omvat indicatoren die van toegevoegde waarde zijn voor patiënten en daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. De effectiviteit van de kwaliteitsverbeteringen is juist toegenomen doordat alle kwaliteitsmetingen 1 op 1 worden gebruikt. Ook lukt het om met minder registraties de balans te verleggen naar meer kwaliteitsverbetering.

Vervolgexperiment

Het experiment krijgt in 2021 een vervolg door uitbreiding naar de IC’s van acht ziekenhuizen in Oost-Nederland. De doelstelling van het vervolgexperiment is om de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren met behulp van zinvolle registratie, het gezamenlijk leren en verbeteren op basis van de kernset en te bouwen aan vertrouwen tussen partijen. Het ZIRE regio-experiment is onderdeel van het NFU programma Anders Verantwoorden.

Daarnaast is Rijnstate voornemens de methodiek van het experiment in overleg met externe partijen in het gehele ziekenhuis te gaan invoeren. De afdeling Hematologie van het UMCG continueert de ingeslagen weg, waarbij het functioneren van de patiënt een belangrijke rol speelt om kwaliteit te verbeteren en de hele mens te zien.

Meer weten?

Lees voor meer achtergrondinformatie de Factsheet en Eindrapportage van het Experiment ZIRE. Of kijk bij het afgeronde actiepunt 19 van de medisch specialistische zorg.

Lees het nieuwsbericht ‘Zinvolle Registratie leidt tot minder registratielast en meer kwaliteitsverbeteringen’ op rijnstate.nl of bekijk het nieuwsbericht Zinvolle Registratie leidt tot minder registratielast en meer kwaliteitsverbeteringen op radboudumc.nl.