Waardendialogen als kwaliteitsinstrument

‘De waardendialogen bieden zorgverleners en patiënten de kans om buiten de dagelijkse praktijk samen te praten over wat voor hen goede zorg is. Het lijkt een zinvol instrument om verantwoording aan patiënt, instelling en toezichthouder af te leggen over de kwaliteit van zorg,’ lezen we in een artikel op qruxx.com geschreven door Saskia Papenhuijzen-de Wit, Hoofd kwaliteit van zorg, UMC Utrecht.

Papenhuijzen hield twee pilots bij de afdeling psychiatrie en bij de afdeling neuro-oncologie en toonde het belang aan van waardendialogen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg én als methode voor verantwoording. ‘Na de gesprekken wilden zorgverleners meteen aan de slag om iets te verbeteren voor de patiënt’, vertelt Papenhuijzen in een interview op zorgvisie.nl.

Met haar scriptie ‘Anders verantwoorden in de zorg. Het belang van waardendialogen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg én als methode voor verantwoording’ rondde ze onlangs haar MBA in Healthcare Management aan de Amsterdam Business School af.

Lees het artikel hierover op zorgvisie.nl

Lees het artikel van Papenhuijzen op qruxx.com

Beeld: ©Papenhuijzen