Van kwaliteitsindicator naar verbeterdoel: leren en verbeteren, minder registreren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontwikkelt de huidige kwaliteitsindicatoren samen met het veld door naar verbeterdoelen. De stapsgewijze overgang van kwaliteitsindicatoren naar verbeterdoelen betekent dat de nadruk meer op leren en verbeteren komt te liggen en minder op registreren. Registreren van de resultaten blijft nodig, maar kan gerichter worden ingezet, passend bij de verbeterdoelen.

In 2020 begon de IGJ al met twee verbeterdoelen: continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten en preoperatief voedingsbeleid bij kinderen. Dit jaar komen er drie bij: antistollingsbeleid, pijnbeleid en het voorkómen van functieverlies bij een val. Hiermee komt de nadruk minder te liggen op registreren, en meer op leren en verbeteren.

De IGJ publiceerde onlangs ‘Het resultaat telt’, waarin de resultaten worden weergegeven van kwaliteitsindicatoren van alle ziekenhuizen en particuliere klinieken in Nederland. Ziekenhuizen laten in hun analyses beter dan ooit zien dat zij in staat zijn lessen te trekken uit eigen gegevens. En die lessen te gebruiken om verbeteringen aan te brengen.

Dit geeft het vertrouwen dat de basisset MSZ naar een volgende fase kan. Tot en met 2020 bestond het systeem uit scherp omschreven indicatoren. Deze waren ontwikkeld door en afgesproken met de wetenschappelijke verenigingen van zorgprofessionals. Met de komst van de verbeterdoelen kunnen ziekenhuizen zelf kiezen welk soort gegevens passend zijn om bij het verbeterdoel aan te leveren.

Wilt u meer weten over de verbeterdoelen? Op de website van de Inspectie staat in de FAQ een antwoord op de meeste vragen. Op deze pagina van de IGJ website vindt u meer informatie over de verbeterdoelen.