Stroomlijnen en vereenvoudigen kwaliteitsregistraties: meer grip, minder lasten

Werken aan meer grip, lagere administratieve lasten en kosten en betere toepassingsmogelijkheden van de data voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Dat zijn de doelen die Dutch Hospital Data (DHD) nastreeft rondom kwaliteitsregistraties. Eén van de oplossingen daarvoor is de Datahub die zorgt voor verzameling en distributie van data. Inmiddels loopt in opdracht van de NVZ en NFU dit programma van DHD twee jaar en zijn een aantal mooie resultaten bereikt!

Administratielast verlichten met behulp van Datahub

In 2020 ontwikkelde DHD de Datahub: een toekomstgerichte techniek voor het ontvangen, verwerken, valideren, distribueren en terugkoppelen van data. Inmiddels zijn zes kwaliteitsregistraties aangesloten op de Datahub en is gestart met de aansluiting van de zevende. Ook wordt gekeken of andere dataverzamelingen die bij DHD zijn ondergebracht op de Datahub aangesloten kunnen worden.

Een mooi voorbeeld van waar de Datahub de administratie last kan verlichten is de kwaliteitsregistratie DQRA (reumatoïde artritis). Deze bestaat namelijk voor een deel uit data die ziekenhuizen al aanleveren aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU leveren deze gegevens standaard aan DHD en hoeven dit dus niet nogmaals te doen.

Standaardiseren van contracten

Ook heeft DHD alle contracten gestandaardiseerd en in heldere taal geformuleerd wat de uniformiteit en transparantie ten goede komt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat DHD de afgelopen twee jaar bereikt heeft rondom de Datahub? Of bent u benieuwd wat de Datahub nog meer voor voordelen heeft? Lees dan het hele artikel over  twee jaar stroomlijnen kwaliteitsregistraties: een (terug)blik op de resultaten op de website van DHD.