Diakonessenhuis: meer werkplezier door aanpakken van registraties

De ontregelambities van het Diakonessenhuis zijn hoog: het ziekenhuis wil de registratietijd per ontregelonderwerp met 50% verminderen. Naast deze ‘harde’ besparing heeft het ziekenhuis ook een meer gevoelsmatig doel: meer tijd en werkplezier voor zorgprofessionals. 

Het schrappen van overbodige handelingen en registraties moet daar een grote bijdrage aan leveren. We spraken projectleider Jan de Boer en adviseur Patiëntveiligheid & Kwaliteit Maaike van der Ham hoe ze het ontregelen aanpakken.

Zinvolle registraties

“We willen uiteindelijk alleen nog maar registraties overhouden die zinvol zijn en bijdragen aan de kwaliteit van zorg of de kwaliteit van het werk van onze collega’s”, zegt De Boer. “Maar dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Vandaar ook dat we dit programma binnen het Diakonessenhuis coördineren vanuit een kernteam, bestaande uit een AIOS Interne Geneeskunde, twee verpleegkundigen, Maaike en ik.

Eén van de twee verpleegkundigen is verbonden aan de Verpleegkundige Staf Diakonessenhuis (VSD), zodat de verpleegkundige stem binnen ons programma goed vertegenwoordigd is.” “We ontregelen alleen handelingen die niet bijdragen aan de patiëntveiligheid”, voegt Van der Ham toe. “En dragen ze daar wel aan bij, maar ervaren collega’s ze toch als een last? Dan kijken we hoe we de actie makkelijker kunnen maken. Bijvoorbeeld door ICT slim in te zetten.”

Patiëntveiligheid en kwaliteit

De Boer: “Ontregelen hoeft trouwens zeker niet te betekenen dat je inlevert op kwaliteit of veiligheid. Soms zorgt het juist voor een hogere kwaliteit. Want zorgprofessionals hebben meer tijd en motivatie om de registraties die ze nog wel moeten doen, goed te doen. Dat bleek ook al uit ontregelprojecten van andere ziekenhuizen.” “Daar geloven wij ook in”, vult Van der Ham aan. “En we geloven in de expertise van onze zorgprofessionals. We willen af van het standaard uitvoeren van allerlei registraties, en meer vertrouwen op de klinische blik van onze verpleegkundigen. Zij kunnen zelf het beste inschatten of een check of actie zinvol is.”

10 ontregelideeën

“Uit alle ontregelideeën die onze collega’s aandroegen hebben we de eerste 10 geselecteerd. Bij de selectie hebben we onder andere gelet op of veel collega’s het idee aandroegen, of het veel collega’s raakt en of er veel tijdwinst mee te behalen is. Maar ook of een ander ziekenhuis er al succes mee heeft geboekt, zodat we van hun lessen kunnen leren. En of we het onderwerp zelf kunnen ontregelen. Dus of we niet gebonden zijn aan richtlijnen van de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld.”

Dit leverde de volgende 10 ontregelprojecten op:

 1. Minder vaak pijnscore meten
 2. Minder vaak Early Warning System (EWS)-score meten
 3. Dubbelcheck schrappen bij High Risk Medicatie (HRM)
 4. Heteroanamnese niet meer zowel digitaal als op papier
 5. Dagelijkse controle opiaten schrappen
 6. Opnameregistratie versimpelen
 7. Niet standaard screenen op ondervoeding
 8. Niet standaard screenen op delierrisico
 9. Minder vaak waaknaalden doorspoelen
 10. Trombosedienst her-aanmeldingsformulieren niet meer zowel digitaal als op papier

Aanpak per project

“Met de eerste zes projecten zijn we nu volop bezig”, vertelt Van der Ham. “De andere projecten volgen later in 2024.” “We hanteren steeds eenzelfde aanpak per project”, zegt De Boer. “We stellen een ontregelteam samen, en onderzoeken met hen de mogelijkheden. Vervolgens bepalen we de beste aanpak en voeren die uit. Daarna passen we protocollen, opleidingsmateriaal en informatiemateriaal hierop aan.” “We vinden het ook heel belangrijk om resultaten te kunnen meten”, zegt Van der Ham. “Daarom voeren we van tevoren een 0-meting uit. Een maand na de invoering van een ontregeling voeren we weer een meting uit. Zo zien we of we het gewenste effect behalen, en kunnen we waar nodig bijsturen.”

Meer weten?

 • We blijven de ontregelprojecten van het Diakonessenhuis volgen, dus hou ordz.nl in de gaten voor updates. Nu al meer weten? Neem dan contact op via ontregeldezorg@diakhuis.nl.
 • Meer weten over ORDZ? Stel tijdens het ontregelspreekuur al je vragen.