Drie tips van het OLVG voor minder registratielast voor verpleegkundigen

Het OLVG in Amsterdam gebruikt de ORDZ-subsidie om hun verpleegkundig dossier zo veel mogelijk te ontklikken en ontregelen. Ze zetten in op het verkorten van de vragenlijsten over risico-indicatoren, waarmee ze de registratielast tijdens de opname van patiënten sterk hopen te verminderen. Waar moet je allemaal aan denken als je hiermee aan de slag gaat? Florian van Hunnik, chief nursing information officer bij het OLVG, deelt zijn drie gouden tips.

1. Maak gebruik van de ervaringen van andere zorginstellingen

“Wij raakten geïnspireerd door het ontregelproject van het St. Antonius Ziekenhuis. We hoorden hierover tijdens een bijeenkomst met ziekenhuizen waarmee wij binnen het samenwerkingsverband Santeon Ziekenhuizen kennis uitwisselen. Zij hebben ons heel hartelijk ontvangen en hun informatie met ons gedeeld. Hierdoor hoefden we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij kijken nu of we hun ontregelproject nog iets radicaler uit kunnen voeren. Zo houden wij elkaar scherp in het verminderen van registratiedruk.”

2. Zorg dat je genoeg zorgprofessionals in je projectgroep hebt

“Dit is heel belangrijk, maar wel een uitdaging omdat zorgprofessionals schaars zijn en weinig tijd hebben. Daardoor kan het verleidelijk zijn vooral mensen van de afdeling kwaliteit of veiligheid in je projectgroep op te nemen, omdat die flexibeler zijn. Maar dat gaat ten koste van het eindproduct én de implementatie ervan. Wij hebben in onze projectbegroting vrij veel tijd van verpleegkundigen opgenomen, omdat wij hen nodig hebben om collega’s op de afdeling mee te nemen in de nieuwe aanpak.” 

3. Betrek de collega’s van de data-afdeling op tijd

“Er zijn veel dashboards die monitoren hoe er gescoord wordt op de indicatoren waarvoor wij de registratielast willen verminderen. Het is belangrijk dat we borgen dat die nog betrouwbaar zijn als we onze manier van registreren aanpassen. Want die data spelen een belangrijke rol bij onze interne monitoring, maar ook in de vergelijking van onze zorg met die van andere ziekenhuizen. Op een andere manier registeren heeft dus verderop in de cyclus allerlei gevolgen. Laat het daarom geen verrassing voor de mensen van de data-afdeling zijn dat je iets aan wilt passen. Betrek ze vroeg bij je project, zodat ze met je mee kunnen denken. Anders loop je later in je project waarschijnlijk veel vertraging op.”