Ontregelvoorbeelden in de medisch specialistische zorg

Bekijk de inspirerende voorbeelden om regeldruk te verminderen in de medisch specialistische zorg.

Hoe kunnen we de medisch specialistische zorg ontregelen?

~