Regeldruk in de praktijk

Regelmatig gaan wij op werkbezoek bij zorginstellingen. Dat is voor ons enorm waardevol. Zo krijgen we een goed beeld bij hoe regeldruk wordt ervaren en wat dat betekent voor zorgverleners.

Recent waren we bij welzijnsorganisatie Surplus. Daar spraken we over regeldruk in de praktijk met onder meer Marleen, medewerker administratieve organisatie interne controle. Marleen werkt samen met een aantal bevlogen collega’s aan het verlagen van de regeldruk om daarmee de administratieve lasten binnen de eigen organisatie te verminderen.

Waar de praktijk mee zit

Uit het gesprek met Surplus werd duidelijk dat er nog veel te winnen valt. We spraken over interne regeldruk waaruit bleek dat veel administratie en interne lijstjes tijdrovend en bij nadere beschouwing ook onnodig ingewikkeld zijn. Ook spraken we over regeldruk als gevolg van afspraken met toezichthouders en financiers.

Hoe het programma [Ont]Regel de Zorg kan helpen

We hebben toegelicht wat het programma [Ont]Regel de zorg aan deze knelpunten doet en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn om lokaal te ontregelen. Met landelijke thema’s zoals het vergemakkelijken van wet- en regelgeving en het uniformeren van inkoop en verantwoordingseisen komen we een eind. Maar in het gesprek werd ook duidelijk hoe belangrijk het is dat er aandacht is voor lokaal ontregelen; binnen de zorginstellingen zelf.

Kosteloze e-learning en training

Vanaf maart a.s. zijn hiervoor een kosteloze e-learning en een training tot Ontregelaar beschikbaar. Hiermee leren zorgverleners hoe ze zélf aan de slag kunnen met ontregelen.

Wil je hierover meer weten? Volg ons dan op LinkedIn, zodra het mogelijk is om je hiervoor in te schrijven, lees je dat op https://www.linkedin.com/company/ontregeldezorg/