Wet Zorg en Dwang

Minister Helder wil de complexiteit van de Wzd terugdringen en de wet begrijpelijker en toegankelijker maken. Daarbij wordt onder andere het advies van 17 veldpartijen met een nieuw voorstel voor het stappenplan gebruikt. De centrale doelstelling van de wet, het bieden van rechtsbescherming voor cliënten, blijft voorop staan. Ze streeft naar wetgeving die meer gebaseerd is op principes dan dat op detailniveau alles wordt vastgelegd. De praktijk wordt nadrukkelijk betrokken bij het maken van het wetsvoorstel. Het streven is om in de eerste helft van 2024 een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wzd en Wvggz naar de Tweede Kamer te sturen.

Meer lezen?

Lees de beleidsreactie in de kamerbrief  die minister Conny Helder hierover stuurde aan de Tweede Kamer.