Eindejaarseditie Ontregelnieuws 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het programma (Ont)Regel de Zorg gestart met als doel om voor zorgprofessionals en patiënten en cliënten de regeldruk merkbaar te verminderen. Minder regels dragen bij aan meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt. Ontdek wat er nu speelt in deze eindejaarseditie van het Ontregelnieuws!

Vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in! 

Registraties in de langdurige intramurale ouderenzorg: wat is verplicht en wat niet?

Zijn alle registraties die plaatsvinden in de zorgpraktijk ook echt verplicht of nodig? U leest het antwoord in de nieuwste versie van het 'Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg'. Het overzicht is opgesteld in het kader van het actieplan [Ont]Regel de Zorg. Sinds de vorige versie uit 2018 zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom is de afbakening aangepast en is er een nieuwe versie uitgebracht.

Lees het hele artikel op onze website of bekijk direct het overzicht via Zorg voor beter.

Beeld: ©zorgvoorbeter.nl

Interviewreeks: Samen [ont]regelen met …

Uit het programma [Ont]Regel de Zorg zijn sinds 2018 tal van mooie voorbeelden gekomen van organisaties die erin geslaagd zijn regeldruk te verlagen. Om succesvol te [ont]regelen is betrokkenheid uit alle lagen van de organisatie belangrijk.

In een reeks artikelen vertellen zorgbestuurders en medewerkers uit de directe zorgpraktijk hoe zij met elkaar regeldruk hebben aangepakt. Ze geven graag een ‘portie inspiratie’ om ook in andere organisaties een verandering teweeg te brengen.

De eerste in de reeks interviews is het dubbelinterview met zorgbestuurder Petra de Rijke en teammanager Celal van der Pol van GGZ Drenthe. Lees deze en de daaropvolgende interviews op onze website in de rubriek ‘Samen [ont]regelen met …’.

Ontregelvoorbeelden in de medisch specialistische zorg

Hoe doen jullie dat dan?! Een van de vragen die ontregelaars in verschillende ziekenhuizen zich afvragen als ze aan de slag willen met het ontregelen in de eigen instelling. Om anderen te inspireren hebben een aantal ontregelaars hun mooie voorbeelden gedeeld in onze rubriek ‘ontregelvoorbeelden in de medisch specialistische zorg’. Je vindt er onder andere een voorbeeld van het Reinier de Graaf Gasthuis waar René Correljé en Maaike Bozemoj met collega’s het scanproces op de polikliniek hebben aangepakt. Enthousiast geworden om meer te lezen? Kijk dan op deze pagina vol ontregelvoorbeelden!

Beeld: ©St Jansdal

Monitor RIVM: De ontwikkeling van de cliëntondersteuning

Soms kan het best ingewikkeld zijn als je extra zorg en ondersteuning nodig hebt. Daarom is de onafhankelijke cliëntondersteuning in het leven geroepen. De onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen op weg helpen bij vragen over zorg en ondersteuning en biedt informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van preventieve zorg, zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Een breed palet aan ondersteuning dus. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.

Het kabinet heeft de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in cliëntondersteuning. Als onderdeel van de aanpak heeft het RIVM een monitor ontwikkeld om de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van cliëntondersteuning in kaart te brengen.

Lees het hele artikel op onze website waar ook de link naar het rapport terug te vinden is. 

Webinar Model Prestatiecodes Jeugd

Vanuit het Programma Productcodes heeft een brede groep professionals uit het hele werkveld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering gewerkt aan een nieuwe aanpak. Een aanpak die het proces versimpelt en daardoor meer ruimte biedt voor maatwerk en goede zorg. Met trots presenteren we het resultaat: het Model Prestatiecodes Jeugd (MPJ); Een eenvoudig, landelijk uniform toewijzings- en declaratiesysteem voor de inspanningsgerichte zorg in het jeugdveld.

Webinar
Benieuwd hoe het model werkt? Kijk dan het Webinar Model Prestatiecodes Jeugd terug. Tijdens het webinar leggen verschillende programmaleden vanuit het oogpunt van de zorgprofessional, de gemeente en de aanbieder uit wat het model in de praktijk betekent. Terugkijken kan via deze link

Meer informatie over het Model Prestatiecodes Jeugd is terug te vinden op onze website onder het kopje ‘sociaal domein’.

Model Prestatiecodes Jeugd

Goed voorbeeld: GGZ Breburg pilot SOS

Studenten die behandelaren ondersteunen met hun administratie: de zogenaamde ‘medical scribes’ worden al langer ingezet ter ondersteuning van medici. Inmiddels is ook GGz Breburg gestart met een project om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de ondersteuning van GGZ-professionals. Francisco Steenbakkers, psychotherapeut i.o. tot klinisch psycholoog, en Anneloes van den Broek, klinisch pscyholoog en P-opleider, vertellen hieronder meer over de pilot SOS binnen GGz Breburg.

Lees het hele interview en andere goede voorbeelden in het sociaal domein hier terug. 

Figuur directe indirecte tijd

Meer ruimte, minder regeldruk: risicoscreening in de praktijk

In samenwerking met de [Ont]regelbus en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) organiseerde VWS een bijeenkomst over de regeldruk die ontstaat door risicoscreening in de ziekenhuizen. Op een prachtige locatie in Utrecht kwamen afgevaardigden van een aantal ziekenhuizen bijeen om ideeën uit te wisselen over het verminderen van regeldruk binnen de eigen instelling.

Een belangrijke uitkomst van deze bijeenkomst was dat er behoefte is aan bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan over regeldruk rondom risicoscreening en vinklijstjes. De data hiervoor moeten nog bekend gemaakt worden maar je interesse tonen kan al via ons contactformulier. We kijken uit naar mooie bijeenkomst waar we met elkaar in gesprek kunnen, elkaar kunnen helpen en enthousiasmeren!

Wil je het hele verslag lezen van de bijeenkomst met de [Ont]Regelbus en de IGJ? Kijk dan op onze website onder het kopje ‘medisch specialistische zorg’.

Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg

Met de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 als nieuw bekostigingsmodel binnen de GGZ hebben de huidige verwijsafspraken naar en binnen de geestelijke gezondheidzorg een update gekregen. De eerder behaalde winsten op het gebied van vereenvoudiging, duidelijkheid en betere aansluiting op de praktijk zijn behouden. De afspraken worden met ingang van 1 januari 2022 gehanteerd en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Lees meer over de veldafspraken op de website van het Zorgprestatiemodel.

Ontwikkeling naar meer langdurige indicaties Wmo 2015 en Jeugdwe

Kortdurende indicaties/beschikkingen zijn een doorn in het oog voor patiënten/cliënten met een levensbrede, chronische en/of langdurige zorgvraag. Gemeenten geven nu nog vaak kortdurende indicaties af, waardoor de patiënt/cliënt steeds opnieuw een aanvraag moet indienen bij de gemeenten. Dit terwijl er vaak weinig veranderd is in de situatie van de patiënt/cliënt. Gelukkig gaat dit tegenwoordig anders in onder andere de gemeente Rotterdam! Meer weten? Lees het hele nieuwsbericht