(Ont)Regel de Zorg, Herfst 2023

Actueel

Nooit meer onduidelijkheid over verwijsafspraken
Medio september werden tijdens een bijeenkomst van relatiebeheerders de Verwijsafspraken Medisch Specialistische Zorg gepresenteerd. Alle afspraken omtrent verwijzingen tussen eerstelijnsverwijzers en medisch-specialistische zorg zijn hierin vastgelegd. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwe verwijzing nodig is. Alle relevante partijen hebben hier samen gewerkt en onderschrijven de afspraken in het document. 
Op ordz.nl lees je er meer over (lees ook het artikel dat het Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht erover schreef).

(Ont)Regelcommunity, sluit je aan bij het Actie Leer Netwerk
Wil jij sparren met (andere) ontregelaars? Geïnspireerd worden of ideeën uitwisselen? Of heb jij een goed ontregelidee of – initiatief dat je graag wilt delen met anderen? Dat kan allemaal in het [(Ont)Regelnetwerk van het Actie Leer Netwerk! Lid worden is gratis en vrijblijvend en levert je beslist waardevolle contacten op. Je leest er meer over op de website van Actie Leer Netwerk.

Ontregeltraining nieuwe data beschikbaar!
Staat het volgen van de Ontregelaar in de Zorg training op jouw verlanglijstje maar kwam je er in 2023 niet tussen? Goed nieuws! Voor 2024 hebben we nieuwe data gepland. De training duurt drie dagdelen en je werkt direct aan het verminderen van de regeldruk binnen je eigen instelling of afdeling. Handig als je van te voren de 60 minuten durende e-learning hebt gevolgd; dan ben je goed voorbereid! Meer informatie en aanmelden voor zowel de e-learning als training kan op ordz.nl
Geen tijd, te veel gedoe of niks voor jou? Twijfel je of de training iets voor je is? Lees de ervaring van het hoofd Opleiding en Ontwikkeling van het Rode Kruis ziekenhuis verderop in deze nieuwsbrief!

Subsidie aanvragen: tot en met 30 november kan het nog!
Heb jij een goed ontregelidee en zoek je hiervoor financiering? Wanneer je werkt bij een zorgaanbieder die zorg levert volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) kun je tot en met 30 november nog een aanvraag doen voor de subsidie (Ont)Regelprojecten zorgaanbieders. Dit is de derde en laatste ronde van deze subsidieregeling. 
Meer informatie over deze subsidieregeling en hoe je een aanvraag doet, vind je op de website van Dus-I.

Intensivering programma (Ont)Regel de Zorg
Het programma ORDZ gaat de komende tijd intensiveren. Het recent uitgebrachte RVS - advies ‘Is dit wel verantwoord? Hoe de zorg betekenisvol rekenschap af kan leggen in tijden van transitie’ nemen we hierin mee. Deze intensivering geven we vorm op basis van twee aanvliegroutes:
1: waarop kunnen we vanuit het ministerie VWS versnellen. 
2: wat kunnen we doen met betrokken partijen zodat zij de mogelijkheid hebben om samen meer impact te maken. 
Op dit moment zijn we hierover in gesprek met de betrokken partijen. Voor het einde van het jaar informeren we de Tweede Kamer over de voorgenomen intensivering. 
 

Terugblik

Ontvangst RVS-advies
10 okt j.l. nam Conny Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport het RVS - advies ‘Is dit wel verantwoord? Hoe de zorg betekenisvol rekenschap af kan leggen in tijden van transitie’
in ontvangst. In dit advies pleit De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voor een paradigmashift: een systeem waarin iedereen op alle niveaus niet langer maximaal maar optimaal verantwoordt.

Inzet nodig van alle partijen
De RVS geeft richting om het verantwoordingsstelsel sneller en fundamenteel te wijzigen. Verantwoording afleggen over de geleverde zorg blijft belangrijk, maar moet effectief zijn en met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaan. Alle betrokken partijen moeten zich inzetten om écht een verschil te maken in de dagelijkse praktijk en het werkplezier van zorgprofessionals en patiënten. Ondanks dat er diverse goede initiatieven en lokale successen zijn, is het onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt zorg en welzijn noodzakelijk aandacht en inzet te houden hierop. 

Intensivering programma [Ont]Regel de Zorg
Minister Helder heeft voor de zomer aangekondigd terug naar de tekentafel te willen en wil met het advies van de RVS in de hand met alle samenwerkingspartners aan de slag. Voor het einde van het jaar stuurt minister Helder een brief naar de Tweede Kamer om de intensiveringen van het huidige programma [Ont]Regel de Zorg aan te kondigen. Onder meer wil de minister met de IZA-partijen uitwerken welke concrete stappen nodig zijn om te komen tot een systeem van verantwoorden dat gebaseerd is op vertrouwen. Met als gezamenlijk doel: 'Meer tijd en werkplezier, door minder papier’.  
 

“De Trechter van Verdunning. Ik gebruik het elke dag. Ik hou er van.”

Afgelopen jaar volgende Petrouschka Wind – Werker, hoofd Opleiding en Ontwikkeling Rode Kruis ziekenhuis, Beverwijk de training (Ont)Regelaar in de Zorg. Hoe ze dat heeft ervaren, lees je hier.

“Mijn advies? Doen! Schrijf je in. Ook voor de ervaren ontregelaars is dit een mooie toevoeging aan de ontregelvaardigheden en biedt het waardevolle perspectieven. De trainers zijn heldere denkers en hun gestructureerde aanpak en handvatten brengen eenvoud in complexe vraagstukken. Het was een feestje èn een waardevolle bijdrage aan de toekomst (en het vertrouwen in vakmanschap) van onze zorgprofessionals.
De training was gestructureerd, goed georganiseerd en bood uitstekende en praktische handvatten om aan de slag te gaan. Ik heb bijvoorbeeld veel gehad aan de Trechter van Verdunning. Deze heb ik al veel gebruikt, toegevoegd aan nieuw beleid en ga ik nog veel vaker gebruiken. Wat een goed, praktisch en geniaal model! De training zelf kost niet veel tijd en de hoeveelheid werk hangt af van het gekozen ontregelproject. Maar als het goed is, is dat onderdeel van je werk.”
 

Regelarm verantwoorden, verminderen van regeldruk

Op 1 november jl was minister Helder aanwezig op het symposium Regelarm Verantwoorden. Na vier jaar ‘Vernieuwend Verantwoorden’ werden tijdens dit symposium door Philadelphia Zorg en de zorgkantoren van CZ,  Menzis en Zilveren Kruis de uitkomsten, inzichten en geleerde lessen gedeeld. 

In het interview tussen Minister Helder en dagvoorzitter Simone van Trier vertelde de minister dat er veel is gebeurd met betrekking tot ontregelen. Maar er zal altijd een bepaalde mate van regeldruk zijn. Regeldruk is een veelkoppig monster; verminderen gaat nog niet snel genoeg. Met alle betrokken partijen moet er een tandje bij. Daarvoor worden de aanbevelingen uit het rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving uitgewerkt en komt er nieuwe experimenteerruimte op het gebied van verantwoorden voor aanbieders in de langdurige zorg.

Philadelphia is een mooi voorbeeld . Betrokkenen hebben hun verantwoordelijkheid gepakt ten aanzien van regelarm verantwoorden.  Andere instellingen hoeven niet vanaf nul te beginnen. Laat voorbeelden als deze de weg wijzen!

Vernieuwend Verantwoorden symposium 1 november 2023

Handleiding hoe om te gaan met opdracht tot uitvoeren van voorbehouden handelingen gepubliceerd

In de directe zorgpraktijk was er soms onduidelijkheid over welke handelingen precies voorbehouden handelingen zijn en aan welke eisen een opdracht tot het uitvoeren van een voorbehouden handeling moet voldoen. Het recent gepubliceerde uitlegdocument geeft hier duidelijkheid over. Zo kun je bijvoorbeeld teruglezen dat een opdracht tot het uitvoeren van een voorbehouden handeling zowel mondeling, telefonisch of schriftelijk mag gebeuren. Voor de herleidbaarheid is het aan te bevelen om een mondelinge of telefonische opdracht voor te lezen en te noteren in het dossier.

Hoe Changes GGZ met werkstudenten voor minder administratiedruk zorgt

De tijd van veel zorgprofessionals is kostbaar en schaars. Hoe ga je daar zo efficiënt mogelijk mee om? Verslavings- en eetstoorniskliniek Changes GGZ gebruikt de ORDZ-subsidie om hen te koppelen aan werkstudenten, die veel administratie op zich nemen. Benieuwd naar hun ervaringen? Esmee Dekkers, innovatie- en beleidsmedewerker bij Changes GGZ, vertelt er meer over in dit interview op ordz.nl

Beeld: ©Changes GGZ

We know better

“We know better. Zo zou ons programma eigenlijk moeten heten”, vertelt Susette Lataster, verpleegkundige tijdens het interview met haar en Heleen Snijders, mdl – chirurg over hun succesvolle programma Nurses Know Better. “Want uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat we allemaal op een gelijkwaardige manier met elkaar streven naar verbetering”.

Nurses know better

Nurses know better is een programma dat in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), Gouda is geïnitieerd door Susette en Heleen. In dit programma werken zij vanuit hun visie: de zorg verbetert als verpleegkundigen, teamleiders en specialisten van elkaar leren door respect voor elkaar en elkaars expertise. De insteek van het programma is werken aan een cultuurverandering waarin mensgerichte samenwerking centraal staat en waarbij elke stem het verschil kan én mag maken.

In het GHZ hebben ze hiermee op een aantal afdelingen mooie stappen gezet. De grootste winst? Dat er meer begrip is tussen specialisten en verpleegkundigen. Zo ontstaat ruimte om ook regeldruk aan te pakken. Onder meer omdat verpleegkundigen zich durven uit te spreken en met ideeën durven te komen. Bijvoorbeeld om de administratie die ze moeten doen naar eigen inzicht in te richten of ergens mee te stoppen.

Zo kwam naar boven dat de administratie die hoort bij het zorgpad Stervensfase voor verpleegkundigen die regelmatig te maken hebben met terminale patiënten regeldruk opleverde. Zij weten namelijk door hun ervaring hiermee zelf precies wat ze moeten doen en hebben hier geen checklists voor nodig. Het invullen hiervan ging voor hen z’n doel voorbij. In tegenstelling tot verpleegkundigen die op afdelingen werken waar minder vaak terminale zorg voorkomt. Voor hen bieden de uitgebreide checklists wél houvast. Zij ervaren het invullen ervan dan ook niet als regeldruk omdat het in dit geval zijn doel dient.

Tip aan vakgenoten

Wat de tip van Heleen en Susette aan hun vakgenoten zou zijn?  “Besef hoe leuk het is als je de potentie kunt zien van de ander. Dat je het nu niet herkent, betekent niet dat het er niet is. Ga in gesprek met elkaar en op onderzoek uit naar de kern van wat je leuk vindt aan je vak. Iedere zorgverlener gaat voor goede zorg, dat krijg je niet in je eentje voor elkaar, dat kan alleen samen!”

Wat wij bij ORDZ ervan leerden

Regeldruk is subjectief.  Het kan van persoon tot persoon verschillen hoeveel regeldruk wordt ervaren. Het aanpakken van regeldruk kan dus niet met een ‘one size fits all’ oplossing. Daarom is het belangrijk dat onder meer verpleegkundigen zelf goed duidelijk kunnen maken hoe en wat  voor hen wel of niet werkt zodat er op een effectieve manier iets aan gedaan kan worden.

Beeld: ©Nurses know better

Agenda

  • Hart voor Zorg festival. Op 21 en 23 november 2023 vind je ons met een live Ontregelspreekuur tijdens het V&V Festival en GHZ Festival in Zwolle. Heb je een ontregelvraag of – kwestie? Kom langs bij ons spreekuur!
  • Training Ontregelaar in de Zorg. Wil jij meer leren over hoe je de regeldruk in je eigen organisatie vermindert? Schrijf je dan in voor de gratis training Ontregelaar in de zorg. Meer informatie vind je op ordz.nl
  • Leren van en met elkaar. Dat kan bij het Actie Leer Netwerk. Op 1 februari 2024 vindt het eerste Ontregelevent plaats voor iedereen die inspiratie zoekt en wil leren van en met elkaar. Het event is gratis voor alle zorgprofessionals.
  • Ontregelspreekuur. Iedere maandag tussen 16 -17 uur staan wij voor je klaar om je te helpen met ontregelvragen en -kwesties. Je kunt hiervoor bellen naar 06 - 1305 4250.

Hoe zit het?

Op ordz.nl vind je per sector wat precies is afgeschaft of ontregeld en dus niet meer nodig is. Twijfel je of je over bijvoorbeeld een administratieve handeling die je wel of niet moet doen? Kijk dan op de ontregeld pagina van jouw sector. Hier vind je bijvoorbeeld dat de 5-minutenregistratie niet meer nodig is maar dat je de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ kunt gebruiken. Hoe je dat aanpakt? Je leest er alles over op Zorg voor Beter.

Werk je in de Langdurige Zorg? Op Vilans.nl vind je veel informatie over hoe je bureaucratie vermindert en zo regeldruk voorkomt.