WMO indicatie voor onbepaalde tijd, Maastricht doet het

Onbepaalde tijd. Dát is de norm voor WMO indicaties in de gemee!nte Maastricht. Vanuit [Ont]Regel de Zorg waren we nieuwsgierig naar hun motivatie om dit te doen en hun ervaringen met deze werkwijze. Daarom gingen we hierover met ze in gesprek.

Indicaties voor onbepaalde tijd; de aanleiding

De argumenten om binnen de WMO indicaties voor onbepaalde tijd af te geven waren voor de gemeente Maastricht duidelijk: continuïteit van de zorg waarborgen en administratieve lastenverlichting voor inwoners, uitvoerende medewerkers en (bijkomend voordeel) CAK. Cliënten worden door deze aanpak ook niet meer gedwongen om periodiek op tafel te leggen waar ze last van hebben, zo telkens geconfronteerd met hun ziektebeeld of aandoening en zitten ze niet meer met de onzekerheid of hun indicatie wordt verlengd. 

In 2019 merkten ze bij de gemeente Maastricht dat ze vastliepen in hun werkvoorraad. Een voorziening werd vaak verlengd om te voorkomen dat de zorgverlener de ondersteuning op een ongewenst moment zou stoppen vanwege de aflopende indicatie, terwijl enige tijd later dezelfde indicatie werd afgegeven maar nu een andere zorgverlener moest worden ingezet. Het verlengen van zorg voorkwam ook een heleboel administratieve rompslomp voor het CAK. De eigen bijdrage hoefde zo bijvoorbeeld niet stopgezet te worden, om vervolgens 6 weken later alsnog weer opgestart te worden met een mogelijke stapeling van facturen voor de eigen bijdrage als gevolg.

Maar liep de termijn voor het bieden van zorg wel gelijk met de zorgbehoefte van de client? Wat is er eigenlijk aan de hand? Welke hulpvraag ligt er hier onder en past deze (nog steeds) binnen het aanbod van de WMO? Over welke cliënt en zorgbehoefte hebben we het? Is het wel nodig om deze nu opnieuw te zien, of zou je juist graag vaker een vinger aan de pols houden voor wat betreft de voortgang? Vaak was geen tijd om hier goed naar te kijken.

Minder administratie voor meerdere partijen

Dat nu sinds 2019 indicaties voor onbetaalde tijd worden afgegeven betekent echter niet dat deze indicaties oneindig zijn. Door tijdens het periodiek onderzoek in gesprek te gaan met de client en goed te blijven kijken naar de individuele zorgbehoefte, krijg je een goed beeld van wat de client écht nodig heeft. Nu er minder administratieve druk door het aflopen van de indicatie is, is er meer tijd om deze gesprekken te voeren en zo ontstaat ook ruimte voor maatwerk. Bovendien ervaren de zorgconsulenten veel meer autonomie. Ze hebben nu meer een regisseursfunctie omdat ze het gesprek met een client kunnen aangaan over welke ondersteuning het beste past in plaats van een administratieve handeling uit te voeren door zo snel mogelijk de einddata in een systeem aan te passen

Niet alleen de consulenten hebben met deze aanpak minder administratieve last. Dat geldt ook voor het CAK, de zorgaanbieder en voor de cliënten. En voor de cliënten is het prettig dat de onzekerheid en stress over het periodiek verlengen van een indicatie nu weg is.

Heb vertrouwen in elkaar

Concreet onderzoek hebben ze er bij de gemeente Maastricht nog niet naar gedaan maar ze hebben niet de indruk dat er veel burgers zijn die onnodig gebruik maken van voorzieningen binnen de WMO. Ze geven ons dan ook mee dat het belangrijk is om weer een beetje vertrouwen durven te hebben in elkaar. 

Of zij andere gemeenten zouden adviseren om te starten met deze aanpak? Zeker weten! “Omdat we ervan overtuigd zijn dat het de continuïteit van zorg ten goede komt en dat het een heleboel onnodige administratieve last voorkomt. Het geeft ruimte om juist (extra) aandacht te geven aan die inwoners die dat nodig hebben. En mensen waarvan je verwacht dat er niet zoveel verandert in hun ondersteuningsbehoefte hebben minder zorg over het aflopen van een indicatie en een wijziging van de mensen die hen ondersteunen. En mocht er eerder dan gepland wel behoefte zijn om iets aan te passen, dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen. Zo spannend is het in de praktijk niet om te werken met indicaties voor onbepaalde tijd!”

Nieuwsgierig naar de WMO aanpak?

Werk je bij een gemeente en ben je nieuwsgierig naar deze aanpak? Laat het ons weten, we vertellen je er graag meer over en brengen je graag in contact met de gemeente Maastricht.

Nog niet helemaal overtuigd? Onder meer de gemeente Rotterdam en Stichtse Vecht zijn ook overgestapt.