Stop met registreren wat niet meer hoeft

Onnodige administratie in de huisartsenzorg pakken we vanuit [Ont]regel de Zorg samen aan met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in de werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten. We werken samen aan afspraken om de regeldruk te verlagen op punten die huisartsen ervaren in hun dagelijkse praktijk. Daarbij valt op dat voor een behoorlijk deel van de punten die door huisartsen worden aangedragen al ontregelafspraken gemaakt zíjn. Of dat bijvoorbeeld het formulier al níet meer hoeft te worden ingevuld.

Om onnodige administratie aan te pakken is het belangrijk dat iedereen weet wat niet meer hoeft te worden geregistreerd en dat dit echt niet meer wordt gedaan.

Door te stoppen met registreren wat niet meer hoeft, pakken we regeldruk samen verder aan!

Ontregeld maar nog niet bij iedereen afgeschaft

Zo is in de  de Verscheurkalender opgenomen dat huisartsen - nadat de patiënt een jaar niet door een medisch specialist is gezien - regelmatig worden gevraagd om een nieuwe verwijzing, terwijl de patiënt niet was terugverwezen naar de huisarts. Deze verplichting bestaat niet; in zo’n geval hoeft er dan ook geen nieuwe verwijzing gemaakt te worden.

Een ander voorbeeld zijn de uitvoeringsverzoeken. Het komt nog vaak voor dat huisartsen door bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen gevraagd worden een formulier te ondertekenen voor iedere verpleegtechnische handeling. Terwijl de afspraak is dat een uitvoeringsverzoek alleen nodig is bij bepaalde handelingen, de zogenaamde voorbehouden handelingen. Ook is het niet persé nodig om een uitvoeringsverzoek schriftelijk te regelen, de opdracht kan ook mondeling gegeven worden.

Ontregeld voor huisartsen in één overzicht

Kortom; om onnodige administratie te voorkomen is veel winst te behalen als iedereen op de hoogte is van de afspraken die al zijn gemaakt.

De afspraken die zijn gemaakt onder de vlag van Het Roer Gaat Om (HRGO) en [Ont]Regel de Zorg vind je op onze website onder Huisartsen / Ontregeld huisartsen. Om deze informatie makkelijk te kunnen doorzoeken zijn deze afspraken ook gebundeld in een overzicht, dit overzicht vind je in onderstaand document: Ontregeld binnen de huisartsenzorg (bekijk voor de laatste status wel altijd het overzicht op de website!)