Curatieve GGZ

De afgelopen periode ontstonden er verscheidene initiatieven waarin professionals en het GGZ-veld zelf actie ondernamen om de regeldruk aan te pakken: de beweging (Ont)Regel de Zorg, de campagne van GGZ Nederland ‘Minder regelgekte, - meer zorg’ en de V&VN actiedag ‘Meer zorg minder papier’ voor (psychiatrisch) verpleegkundigen.

Aanpak regeldruk

De aanpak van regeldruk in de curatieve GGZ is geen gemakkelijke opgave. Het gaat om een stapeling van allerlei registraties en handelingen die op de werkvloer is ontstaan. Dit is daarom een gezamenlijk plan van GGZ NL, LVVP, NIP, NVvP, NFU, V&VN, ZN, de NZa en VWS. Samen werken we aan ons gemeenschappelijk doel. Daarvoor is vertrouwen nodig in elkaar, in de zorgprofessional en een constructieve grondhouding om samen stappen te willen zetten.

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht

Mede mogelijk gemaakt door: