Blog 3 - Hoe superman bijdraagt aan het verminderen van regeldruk

In deze blog leest u over het bedenken van oplossingen tegen regeldruk. Dat is de volgende stap in de veranderaanpak om regeldruk duurzaam te verminderen. Eerder zijn we verliefd geworden op ons probleem en hebben we met een andere bril naar bestaande problemen gekeken. Tijd voor oplossingen!

Missie

De 15 deelnemende zorgorganisaties startten aan deze stap met het formuleren van hun missie. Een missie geeft richting om concrete oplossingen te bedenken. Een voorbeeld van zo’n missie:

Hoe kunnen wij bij Organisatie X ervoor zorgen dat we op basis van wederzijds vertrouwen met mantelzorgers en financiers samenwerken? Zodat we buiten bestaande regels om kunnen werken als dat nodig is.

Binnen de kaders van de missie zijn oneindig veel oplossingen te bedenken. Wij zijn deze potentie zo goed mogelijk gaan benutten met de ontwerpende onderzoeksmethode ‘Double Diamond’. Dat is een gestructureerd en creatief proces waarin wordt ontwikkeld (jargon: gedivergeerd) en opgeleverd (jargon: geconvergeerd). In deze blog lees je over het verloop van de tweede diamant.

Beeld: ©Vilans

Ontwikkelen

Binnen de (Ont)regel-labs zijn we oplossingen gaan bedenken in de volle breedte. Niets was te gek. We stelden deelnemers vragen als: ‘Hoe zou je je missie bereiken als je al het geld van de wereld had? Of als je superman was?’.

Dat heeft alle deelnemers een hele hoop onhaalbare en onrealistische oplossingen opgeleverd. Toch was het nuttig om te doen. Ten eerste omdat het deelnemers aan het denken heeft gezet. Het spectrum aan mogelijke oplossingen werd veel breder. Ten tweede omdat er in veel van de onhaalbare oplossingen wel bruikbare elementen zaten. Zo is zorg afnemen waar en wanneer de cliënt wil, (helaas) niet haalbaar. Maar met een goede samenwerking met financiers zijn er wel degelijk oplossingen denkbaar in die richting.

Opleveren

Dankzij de creativiteit van deelnemers werd er een hele hoop haalbare en onhaalbare oplossingen geformuleerd. Zodoende was er nog een flinke stap te zetten om daar chocola van te maken. Middels verschillende methodieken – waaronder de COCD-box – is dat gelukt. Dat is mooi, want op deze manier hebben deelnemende zorgaanbieders concrete oplossingen mét lange termijn perspectief.

Zelf was ik in eerste instantie enigszins sceptisch over de concrete oplossing om de functietitel van ‘accountmanager’ naar ‘relatiemanager’ te veranderen. In hoeverre maakt zoiets impact? Totdat de betreffende deelnemer over het lange termijn perspectief vertelde. Namelijk dat ze bij elk cijfer dat ze bespreken met financiers, ook een verhaal willen bespreken. Om samen met de financier scherp te houden wat de impact van regels op medewerkers en cliënten is. Een andere oplossing die in het licht van datzelfde perspectief mag worden gezien, is het maken van een filmpje met daarin alle werkzaamheden die verzet moeten worden voor één uur zorg. Een oplossing die ook erg werd gewaardeerd door andere deelnemers aan het [Ont]regel-lab ECD.

In deze blog las u over de missie en concrete oplossingen van één van de deelnemende zorgaanbieders van het Ontregel-lab Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In de volgende en laatste blog leest u over de implementatie van deze oplossingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart (b.vanmierlo@vilans.nl). Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg.